วรรณี รัตนพล What Got You Here Wo't Get You There

วรรณี รัตนพล
ประธานบริหาร บริษัท อินนิชิเอทีฟ จำกัด

What Got You Here Wo’t Get You There
: How Successful People Become Even More Successful
โดย Marshall Goldsmith และ Mark Reiter

Why? “สามีแนะนำให้อ่าน ซึ่งก่อนหน้านั้นเพื่อนของเขาก็บอกมาอีกทีว่าดี น่าสนใจ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีหนังสือเล่มไหนพูดถึง โดยหนังสือจะแนะนำถึงหลักการบริหารตัวเองและชี้ให้เห็นจุดอ่อนของผู้บริหารว่าสิ่งที่ทำอยู่ พฤติกรรมและทัศนคติบางอย่างของตัวเองจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าได้”

In Brief ผลงานนี้ถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำจริงๆ ให้กับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นผลงานของMarshall Goldsmith และ Mark Reiter ซึ่งเป็น Consultant ด้านนี้อยู่แล้ว เนื้อหาที่เด่นๆ คือ 10 Habits ที่ไม่ทำให้ผู้บริหารเติบโตต่อไป เช่น ผู้บริหารระดับสูง มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมานาน มักจะไม่ค่อยยอมเปิดรับ และมักติดเบรกความคิดเห็นของพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นอยากนำเสนอไอเดียและผลงานแปลกใหม่ หากทำบ่อยๆ เข้า จะทำให้คนที่มีศักยภาพเหล่านี้ตีจากบริษัทฯ ไปทำงานที่อื่น เป็นต้น