รติ พันธุ์ทวี : “ชี๊ค”

รติ พันธุ์ทวี
Management Partner
บริษัทโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

“ชี๊ค” แต่งโดย “ประภัสสร เสวิกุล”

Why? ชี๊ค เป็นนิยายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าเบดูอินแห่งทะเลทรายในตะวันออกกลาง ให้ข้อคิดเรื่องการมี
อำนาจและความเป็นผู้นำ อีกเหตุผลหนึ่งคือกำลังอยากจะไปเที่ยวแถวๆ นั้นที่มีอารยธรรมน่าสนใจอยู่ด้วย

In Brief เนื้อหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอด การสร้างบารมีและความเด็ดขาดในการปกครองคนเราควรจะต้องมีความจริงใจกับการดูแลปกครอง มีความเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นและเด็ดขาดกับการตัดสินใจ เมื่อนั้นเราจะมีแรงสนับสนุนอย่างมหาศาลจากทีมงานของเรา ซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับสภาวะปัจจุบันที่เห็นการให้ความเคารพบูชาต่อทรัพย์สินความรวยของคนใดคนหนึ่งจนลืมความถูกต้องชอบธรรม และเกิดความแตกแยกอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย