ศิวัตร เชาวรียวงษ์ : “Dim Sum Leadership”

ศิวัตร เชาวรียวงษ์
Managing Director
mInteraction บริษัทวางแผนสื่อดิจิตอลของ Mindshare ในเครือ Group M

“Dim Sum Leadership” แต่งโดย John Ng

Why? “หนังสือเล่มนี้คุณพ่อผมซึ่งทำงานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้รับการแนะนำมาอีกทีหนึ่งและได้แนะนำให้ผมอ่าน ซึ่งตรงกับเรื่องที่สนใจพอดี คือการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ”

In Brief หนังสือครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับทักษะที่ผู้นำควรมีในหลายๆ เรื่องครับ ทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง การจัดการข้อขัดแย้ง การฝึกฝนทีมงาน อ่านแล้วชอบ เพราะเป็นหนังสือที่อ่านง่าย แบ่งเป็นบทๆ อ่านสลับบทไปมาก็ยังรู้เรื่องครับ ไม่หนักเกินไปสำหรับคนมีเวลาน้อย และอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากอย่างผม