กิตติพงษ์ วีระเตชะ : Business Genius

กิตติพงษ์ วีระเตชะ
Vice President of Idea Strategy & Brand Consultant บริษัท ENERGY ในเครือ Y&R

Business Genius โดย Peter Fisk

Why? การทำการตลาด และทำธุรกิจทุกวันนี้ไม่มีกฎตายตัว ยิ่งภาระหน้าที่ของผมไม่ได้บริหารแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง แต่ต้องดูแลลูกค้าตั้งแต่รถราคา 10 ล้านบาท ไปจนถึงยาสีฟันหลอดละ 10 บาท เพื่อมาจุดประกายความคิด จำเป็นที่เราต้องขวนขวายหาความรู้จากคนที่ทำธุรกิจ หรือจาก Case Study ของคนที่ทำมาก่อหน้านี้ตลอดเวลา

In Brief หนังสือเสนอมุมมองเรื่องการทำธุรกิจ หรือตลาด ไม่ได้มีเพียงโซลูชั่นเดียว ขึ้นอยู่กับว่าจะนำมาใช้ให้ถูกกับโอกาส และบริบทของธุรกิจได้อย่างไร หนังสือยังให้แง่คิดว่า ไม่ควรทำอะไรตามความเคยชิน ให้ลองทำอะไรใหม่ๆ เพื่อสร้าง Innovation เพราะมันหมายถึงโอกาส ซึ่งเหมาะกับงานด้านโฆษณา และการสร้างแบรนด์

เนื้อหาไม่ได้เน้นวิชาการ หรือให้แค่มุมมองธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องของคน ภาวะแวดล้อมของธุรกิจ หรือแม้แต่เรื่องของ จิตวิทยา โดยนำ Case Study ของแบรนด์ดังอย่าง Zara, Apple, FedEx, Ferrari, GE, Gucci, Haier, Li & Fung, 3M, Marks & Spencer, Net a Porter, News Corporation, Nike, Porsche, Second Life, Shanghai Tang,…

Brand bubble โดย John Gerzema and Ed LeBar

In Brief เป็นหนังสือที่ซีอีโอ Y&R เขียนขึ้น โดยนำประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ดังทั่วโลก มาจำลองภาพทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า แบรนด์ที่ดีก็เหมือนกับคน หรือบริษัท ซึ่งบางครั้งก็สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้มากกว่าความเป็นจริง บางแบรนด์สร้างราคาในตลาดหลักทรัพย์ได้ถึง 7 เท่าตัว ไม่ควรมองเฉพาะยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองไปถึง คุณค่าของแบรนด์ หรือองค์กร

ผู้เขียนให้ข้อเสนอแนะว่า นักการตลาดไม่ควรมองแบรนด์ตัวเองกับคู่แข่งเพียงอย่างเดียว เพราะผู้บริโภคถูกโหมกระหน่ำด้วยโฆษณาของแบรนด์ต่างๆ มากมาย

การมองแต่เพียงแต่แบรนด์ของบริษัทและคู่แข่งอาจไม่พอ ควรมองแบรนด์ของสินค้า สอนให้เรามองแบรนด์อื่นๆ เพื่อมาปรับใช้กับแบรนด์ของเรา