ประวิทย์ จิตนราพงศ์ : ต่างเธอ ต่างฉัน เอ็นเนียแกรม สานสัมพันธ์

ประวิทย์ จิตนราพงศ์
Brantrepreneur & CEO
บริษัม แบล็ก แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

ต่างเธอ ต่างฉัน
เอ็นเนียแกรม สานสัมพันธ์
เรนนี บารอน และอลิซาเบ็ท เวเกิล / เขียน
วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช / แปล

Why?
เมื่อก่อนค่อนข้างเป็นคนใจร้อน เวลาที่ลูกน้องทำอะไรบางทีก็ไม่ถูกใจ ก็จะรู้สึกไม่พอใจ ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ แต่เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนพลักษณ์ ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆ ของแต่ละคน ก็ทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไร อย่างบางคนบุคลิกภาพข้างนอกดูแข็งกร้าว แต่ที่จริงแล้วใจเขาอ่อนมาก ความรู้เหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้เรื่องการบริหารคน ทำให้เราเข้าใจเขา ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

In Brief

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ และอธิบายถึงที่มาของพฤติกรรมต่างๆ ของคนเรา เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นพบและทำความเข้าใจตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 9 ลักษณ์ โดยมีปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น ความรัก การงาน ครอบครัว และเพื่อน แบบสอบวัดบุคลิกภาพอย่างง่ายซึ่งจะช่วยให้ค้นพบและมองเห็นคุณค่าของลักษณ์ หรือบุคลิกภาพ ทั้งของตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

ลักษณ์ 1 : คนสมบูรณ์แบบ ต้องการดำเนินชีวิตในแบบที่ถูกต้อง ปรับปรุงตนเองและผู้อื่น และหลีกเลี่ยงที่จะโกรธ

ลักษณ์ 2 : ผู้ช่วยเหลือ ต้องการเป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่น ต้องการแสดงความรู้สึกดีๆ กับผู้อื่น

ลักษณ์ 3 : ผู้ใฝ่สัมฤทธิ์ ต้องการสร้างผลงาน ความสำเร็จ และหลีกเลี่ยงความล้มเหลว

ลักษณ์ 4 : คนโรแมนติก ต้องการที่จะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้องการค้นหาความหมายของชีวิตและหลีกเลี่ยงความสามัญธรรมดา

ลักษณ์ 5 : นักสังเกตการณ์ ต้องการที่จะรู้และเข้าใจในทุกๆ เรื่อง ต้องการความเป็นส่วนตัว พึ่งตัวเอง และหลีกเลี่ยงการถูกมองเหมือนคนโง่หรือไม่รู้คำตอบ

ลักษณ์ 6 : นักปุจฉา ต้องการความมั่นคงแลมีคนคอยปกป้อง หรือไม่ก็หันไปเผชิญหน้ากับความกลัวให้รู้ดำรู้แดง

ลักษณ์ 7 : นักผจญภัย ต้องการมีความสุขและวางแผนทำเรื่องสนุก ต้องการสร้างสรรค์โลกและหลีกเลี่ยงความทุกข์ความเจ็บปวด

ลักษณ์ 8 : ผู้ปกป้องสิทธิ์ ต้องการที่จะเข้มแข็ง พึ่งตัวเอง มีบทบาทต่อผู้อื่นและหลีกเลี่ยงความอ่อนแอ

ลักษณ์ 9 : ผู้ประสานไมตรี ต้องการรักษาสันติ กลมกลืนกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง