เซเว่นฯ จะมีอาหารคนเป็นเบาหวานแล้วนะ “ซีพีแรม” รับเทรนด์อาหารโลกปี 62 มุ่งผลิตอาหารสุขภาพ-สูงวัย

ซีพีแรม” ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในเครือเซเว่นอีเลฟเว่น คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจอาหารโลกปี 2562 เป็นยุคทองของ “อาหารสุขภาพ” จะมีความต้องการเฉพาะกลุ่มบุคคลมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานจำนวนตัวเลขกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ โดยในปี พ.. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 10) แต่เมื่อถึงปี พ.. 2578 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านคน (ร้อยละ 25) เท่ากับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวในเวลา 30 ปี

นอกจากนี้ จะเกิดปรากฏการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก จากจำนวนเด็กที่ลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 15 ปีข้างหน้าจำนวนเด็กจะพอๆ กับผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และในภาพรวมประชากรไทยจะถึงจุดอิ่มตัวที่ตัวเลขประมาณ 65 ล้านคน ในราวปี พ.. 2565

ซีพีแรมเองจึงต้องขยายธุรกิจรองรับตลาดผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเน้นงานวิจัยและพัฒนาเปิดตลาดเมนูสำหรับผู้สูงอายุ

เราเริ่มพัฒนาเมนูข้าวต้มสำหรับผู้สูงวัย เคี้ยวง่าย ดูดซึมง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบ

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าว 

ขณะเดียวกันบริษัทก็พยายามเจาะลึกเมนูอาหารเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมากขึ้น เช่นข้าวสำหรับคนเป็นเบาหวาน (rice low GI) มีรสชาติดีเหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือดูดซึมน้อยลงในระบบย่อย ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูง 

แนวโน้มใหม่ๆ ของอาหารสุขภาพ จะลดเค็ม ลดหวาน เน้นสะอาด ปลอดภัย เราเป็นโรงงานผลิตอาหารมาตรฐานสากล สินค้าต้องสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าโภชนาการเทียบเท่าอาหารสดปรุงใหม่ การหันมาโฟกัสอาหารสุขภาพมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล” 

ซีพีแรมมียอดขายปีละ 1.8 หมื่นล้านบาท บริษัทจะใช้งบ 1% ของยอดขาย หรือราว 100 ล้านบาท ในแต่ละปี สำหรับวิจัยพัฒนาเมนูอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศ 

บริษัทอยู่ระหว่างเดินตามแผนยุทธศาสตร์ทิศทางองค์กร 5 ปี (.. 2018-2022) โดยวางเป้าหมายส่งมอบอาหารที่ดีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารสำหรับภูมิภาคเอเซีย และวางจุดยืนเป็นผู้นำทางด้าน Food provider ที่มีมาตรฐานระดับโลก.