พรทิพย์ กองชุน : “เข้าถึง เข้าใจ” อาหารสมองซีอีโอข้ามชาติ

พรทิพย์ กองชุน
Marketing Manager ประจำประเทศไทย บริษัท Google

ชื่อหนังสือ “How to Win Friends and Influence People.” แต่งโดย Dale Carnegie

Why?
“ต้องทำงานที่ต้องติดต่อกับคนมากหลากหลายแบบ หนังสือเล่มนี้สอนว่าควรพูดอย่างไร แสดงออกอย่างไร ถึงจะได้ความร่วมมือที่ดี สามารถจูงใจให้เขาทำอย่างที่เราต้องการได้ และสอนให้รู้ว่าความเครียด ความโกรธ ไม่มีประโยชน์กับการทำงาน ถ้าเราโกรธมีแต่จะทำร้ายตัวเราเอง เสียสุขภาพ ต้องใช้วิธีอื่นๆ ใช้ศิลปะในติดต่องาน จะมีโอกาสจูงใจคนให้เขาทำอย่างที่เราต้องการมากกว่า”

In brief :
เนื้อหาบอกถึงการพัฒนาตัวเอง และวิธีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นตั้งแต่แรกพบ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเป็นผู้ฟังที่ดี นักสนทนาที่สนุกสนาน การแสดงความใส่ใจให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดี และอีกหลากหลายการบริหารความสัมพันธ์หลากรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ