เอียน วู (ฮาร์ดวาร์ด) ลี : The Art of Business Insight (Korean)

เอียน วู (ฮาร์ดวาร์ด) ลี
กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อหนังสือ The Art of Business Insight (Korean) แต่งโดย Mr. Byung Chul Shin

Why?
ธุรกิจของแอลจีเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรง การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

In brief :
ผู้แต่งเขียนถึงการมองเข้าไปอย่างลึกซึ้งในธุรกิจ (Business Insight) และเล่าถึงกรณีศึกษาทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อในธุรกิจได้ เป็นการบอกอย่างชัดเจนว่า Business Insight เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้รู้ได้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จทางการตลาด