เฮสเตอร์ ชิว : Harvard Business Review

เฮสเตอร์ ชิว
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด

ชื่อหนังสือ Harvard Business Review

Why? สนใจในเรื่องราวธุรกิจอยู่แล้ว และหนังสือเล่มนี้มีกลยุทธ์ใหม่ๆ และมี Case Study ที่น่าสนใจเยอะ จึงสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องนำมาใช้ทำงานโดยเฉพาะในเรื่อง Strategy และ People อ่านเสร็จแล้วก็ฟอร์เวิร์ดให้กับแผนกต่างๆ ทั้งการตลาด โลจิสติกส์ ซัพพลาย เชน ทรัพยากรมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ แล้วแต่ประเด็นว่าเหมาะกับแผนกไหน

นอกจากนี้ยังสนใจอ่าน Summary ของหนังสือต่างๆ จาก www.getabstract.com ซึ่งรวบรวมบทสรุปหนังสือที่น่าสนใจเกือบ 7,000 เล่ม ถ้าสนใจเล่มไหนค่อยไปหาซื้อมาอ่านอย่างละเอียด

In breif : เป็นสิ่งพิมพ์ของ HARWARD BUSINESS PUBLISHING ของมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด ตีพิมพ์ผลงานเขียนของนักการตลาด อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแขนงต่างๆ รวมถึงการศึกษา เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงและถูกนำไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการแลการตลาดทั่วโลก เช่น บทความเรื่อง Managing One elf เขียนโดย Peter F. Drucker และ What Is Strategy? โดย Michael E. Porter เป็นต้น