เออิจิ คาโตะ : สามก๊ก เขียนโดย หลอกว้านจง

เออิจิ คาโตะ
ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อหนังสือ สามก๊ก เขียนโดย หลอกว้านจง

Why?
เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด วรรณกรรมทั่วไป วรรณกรรมเด็ก แต่หนังสือที่ชอบมากคือ สามก๊ก เพราะอ่านแล้วได้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้ คือได้รู้กลศึกการรบ และเอามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานได้ เช่น ตอนที่เล่าปี่ต้องการให้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษา แม้เล่าปี่จะมีตำแหน่งเป็นแม่ทัพ แต่ก็ใช้ความจริงใจ ซื่อตรง และความอ่อนน้อมถ่อมตน เข้าหาขงเบ้งถึง 3 ครั้ง จนขงเบ้งใจเห็นความตั้งใจจริง จึงยอมเป็นที่ปรึกษาให้ จึงยึดหลักความจริงใจ ความตั้งใจ และความอ่อนน้อมถ่อมตนของเล่าปี่ในการเข้าถึงลูกค้า

In brief :
สามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ที่บรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ซึ่งจีนในขณะนั้นบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์วุ่นวายระส่ำระสาย เกิดการแตกแผ่นดินออกเป็นก๊กสามก๊ก คือ วุยก๊ก จ๊กก๊ก และง่อก๊ก ซึ่งต่างก็ใช้สติปัญญาและกลศึกการรบตลอดเรื่อง มีการทำสงครามยาวนานนับ 100 ปี จนในที่สุดก๊กต่างๆ ก็กลับมารวมเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยราชวงศ์จิ้น