เลี่ยงฝุ่นพิษ กสิกรไทย ให้พนักงานท้อง-มีโรคประจำตัวทำงานที่บ้านได้

วันนี้ (31 มกราคม 2562) ธนาคารกสิกรไทย ออกประกาศแนวทางดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น (PM2.5) ในอากาศสูง และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ธนาคารมีความห่วงใยพนักงาน จึงแจ้งแนวทางในกรปฏิบัติเพื่อบรรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะดังกล่าว

โดยให้พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่นหรือจำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562- 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ ลงชื่อ บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นับเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ออกประกาศให้พนักงานที่มีความเสี่ยงจากฝุ่นพิษให้ทำงานที่บ้านได้