กสิกรไทยไม่รอช้า เขย่าโครงสร้างสายงานธุรกิจ ตั้ง 4 สายงานใหม่ เข้าสู่ยุค Data Driven Bank มีผล 1 ก.พ. 62

ต้องเรียกว่า เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของธนาคารพาณิชย์ของไทย ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันและการมาของเทคโนโลยี ที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเปลี่ยนไป หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร ตั้ง 4 ผู้จัดการใหญ่

ทางด้าน ธนาคารกสิกรไทย ได้ใช้โครงสร้างองค์กร ด้วยการตั้ง 4 กรรมการผู้จัดการใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2553  ล่าสุด ได้ “ปรับโครงสร้าง”ต่อเนื่อง  ภายใต้ วางยุทธศาสตร์มุ่งสู่ Customer’s Life Platform of Choice โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทั้งด้านการบริการและการขาย ครอบคลุมความต้องการ”ส่วนบุคคลและการทำธุรกิจของลูกค้า”ได้แบบไร้รอยต่อรวมทั้งการเป็น Data Driven Bank เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ

ธนาคารจึงได้ปรับโครงสร้างสายงาน เปลี่ยนจากสายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ(CSM) สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ (SME) สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ (RBS) และสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ (CSP) เป็น 4 สายงานใหม่ ดังนี้