AIS ปี 61 รายได้โต 7.7% กำไรสุทธิ 29,682 ล้านบาท ลดลง 1.3%


by Admin
07-02-2019 21:57:51

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เริ่มทยอยรายงานผลประกอบการ ประจำปี 2561 ออกมาแล้ว เริ่มจาก AIS มีรายได้รวม 169,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% เทียบกับปีก่อน มาจากการเติบโตของรายได้การให้บริการ รายได้ของ CSL (CS Loxinfo) ที่ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรเข้ามา จากการที่ AIS เป็นหุ้นใหญ่ของ CSL และรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์จากการเป็นพันธมิตรทีโอที

รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 124,601 ล้านบาท เพิ่มเล็กน้อย 1.3% ซึ่งปีที่แล้ว ด้วยการแข่งขันราคา แพ็กเกจแบบใช้งานไม่จำกัดความเร็วคงที่และลูกค้านิยมแพ็กเกจแบบนี้มากขึ้น เป็นแรงกดดันการเติบโตและรายได้ และ ARPU ของอุตสาหกรรม แต่ไตรมาส 3 ผู้ให้บริการจึงลดการนำเสนอแพ็กเกจดังกล่าว เพื่อควบคุมผลกระทบต่อรายได้ ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีลูกค้าเพิ่ม 1.1 ล้านเลขหมาย

ส่วนการใช้ดาต้าเพิ่มขึ้นจาก 6.7 กิกะไบต์ต่อเดือน ในปี 2560 เป็น 11 กิกะไบต์ต่อเดือนในปี 2561และมีผู้ใช้งานมือถือ 4G คิดเป็นสัดส่วน 59% ของฐานลูกค้าทั้งหมดกว่า 41 ล้านเลขหมาย

รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์ อยู่ที่ 4,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% เมือเทียบกับปีก่อน มีลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 209,300 ราย หรือคิดเป็นกว่า 20% ของการเติบโตของตลาด ทำให้ปัจจุบัน เอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้าจำนวน 730,500 ราย ส่วน AIS PLAY มีลูกค้า 1.7 ล้านราย แต่การแข่งขันราคา และการให้ส่วนลดทำให้ ARPU ลดลงจาก 635 บาท มาอยู่ที่ 574 บาท

โดยปีที่แล้วเอไอเอสใช้งบลงทุน 20,198 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 29,682 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.3% เทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการลงทุนโครงข่ายต่อเนื่อง และค่าเสื่อมราคาโครงข่ายและค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตเพิ่มเข้ามา และเสนอจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 3.30 บาทต่อหุ้น หรือประมาณ 70% ของกำไรสุทธิ ในวันที่ 18 เมษายน

การลงทุนที่สำคัญปีที่แล้ว คือ

1. ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz รองรับโครงข่าย 4G ส่งผลให้เอไอเอสมีคลื่น 1800 MHz ยาวต่อเนื่องกันเต็มบล็อก 2x20 MHz หรือที่เรียกว่า “Super Block” ทำให้ลูกค้าที่ใช้ 4G ทั่วประเทศ ได้ความเร็วเพิ่มขึ้น 15-30%

2. ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์เพื่อให้บริการ FTTH: Fiber to the Home รองรับการใช้งานของลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์ครอบคลุม 57 จังหวัด กว่า 7 ล้านครัวเรือน

3. ซื้อกิจการ CSL เพื่อขยายการทำธุรกิจในกลุ่มลูกค้าองค์กร (Enterprise Business) โดยเฉพาะในงานบริการด้าน Cloud, Managed ICT Service

4. จับมือร่วมลงทุน LINE และ Rabbit ให้บริการ Rabbit LINE Pay เพื่อขยายช่องทางในงานบริการลูกค้าด้าน Mobile Money ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้า 850,000 ราย

ปี 2562 คาดรายได้โตอัตราเลขเดียว

สำหรับในปี 2562 เอไอเอสคาดการณ์การเติบโตโดยมีรายได้เติบโตอัตราตัวเดียวระดับกลาง และมีอัตราทำกำไร EBITDA ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน เป็นผลจากการใช้งาน 4G และการขยายบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์ โดยตั้งเป้าหมายลูกค้า 1 ล้านราย รวมถึงผลักดันธุรกิจบริการแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งในบริการ Data Service, Cloud และ Managed ICT โดยวางงบประมาณการลงทุนไว้ 20,000-25,000 ล้านบาท ในโครงข่าย 4G เพื่อรองรับการต่อยอดไปสู่การใช้งาน 5G รวมทั้งขยายเอไอเอสไฟเบอร์ในพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม พร้อมลงทุนในธุรกิจ Digital Platform.


ข่าวเกี่ยวเนื่อง

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter