“ซีพีเอฟ” จับมือ “มหิดล” ปรุง “สมาร์ทซุป” บุกขายอาหารผู้ป่วย-สูงวัย

หลัง “ซีพีเอฟ” เปิดตัวผลิตอาหารสุขภาพ “กลุ่ม Smart” ในปีก่อน จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าของ CPF RD Center ประเดิมด้วย Smart Meal กลุ่มสินค้ามังสวิรัติ เพื่อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพ ตามด้วย Smart Drink กลุ่มเครื่องดื่ม Functional Drink และ Smart Sauce ซอสพริกศรีราชา

มาปีนี้ “ซีพีเอฟ” เปิดตัว Smart Soup กลุ่มสินค้าซุปเพื่อสุขภาพ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% จุดเด่นของสินค้าคือ “ง่าย” ต่อการรับประทาน เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืนอาหาร เช่น ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง, ผู้ป่วยระยะพักฟื้น รวมทั้งตลาดใหญ่ ผู้สูงอายุ

“มหิดล” พัฒนาสูตร

สำหรับสินค้า “สมาร์ทซุป” ผลิตภัณฑ์แรกคือ ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ ซีพีเอฟ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมมือกันใน “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค”

สุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า “สมาร์ทซุป” ผลิตภัณฑ์แรก ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ ผลิตภายใต้สูตรและมาตรฐานของโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นกลุ่มอาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยที่สามารถรับประทานเองได้ รวมทั้งกลุ่มสูงวัย ซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว

“กลุ่มสินค้าสมาร์ท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพ มุ่งพัฒนาการกินอาหารให้เป็นยา ตามนโยบายของคุณธนินท์ เจียรวนนท์”

“สมาร์ทซุป” ผลิตภัณฑ์แรก ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ จำหน่ายในรูปแบบซอง น้ำหนัก 300 กรัม ราคา 69 บาท นอกจากวางจำหน่ายในโรงพยาบาลรามาธิบดีสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยแล้ว จะวางจำหน่ายให้บุคคลภายนอกและขายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย โดยยอดขายในช่วง 3 เดือนนี้ ทุกซองจะหักซองละ 1 บาทส่งมอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปัจจุบันมีกำลังการผลิตวันละ 1.5 แสนซอง สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามความต้องการของตลาด หลังจากนี้จะพัฒนาซุปสูตรใหม่ๆ มาทำตลาดเพิ่มเติม เช่น มันม่วง เนื้อไก่อบ สูตรซุปผสมข้าว ผักกาด

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ในฐานผู้ผลิตอาหารยังเปิดกว้างในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อพัฒนาสูตรอาหารผู้ป่วยตามมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ป่วยภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลและเปิดจำหน่ายกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มสูงวัย ซึ่งเป็นตลาดที่ต้องการอาหารเฉพาะและมีดีมานด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

รพ. ลดภาระผลิตอาหารปั่น

ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการลดภาระ ในการจัดจัดเตรียมอาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ต้องการอาหารเหลวหรืออาหารทางสายยาง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดเตรียมที่ยุ่งยากและไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย

ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “อาหารเพื่อผู้ป่วยที่มีสารอาหารครบถ้วน” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยให้กลับมาแข็งแรง มหาวิทยาลัยฯ จึงทำงานกับภาคเอกชนในการผลิตอาหารปลอดภัย และมีเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมในการยืดอายุผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมทำงานวิจัยคิดค้นอาหารดังกล่าว

ด้าน รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่าปกติจะซื้ออาหารเหลวเพื่อผู้ป่วยจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงและต้องนำมาละลายน้ำเอง ขณะที่ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ ที่รงพยาบาลรามาธิบดีคิดค้นร่วมกับซีพีเอฟ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีราคาที่ถูกกว่าและสะดวก เนื่องจากสามารถรับประทานหรือโหลดใส่สายยางได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำ ลดโอกาสปนเปื้อนของเชื้อโรคลงได้อีกระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ อาหารปั่นที่โรงพยาบาลผลิตเองมีอายุการเก็บสั้นเพียง 24 ชั่วโมง โดยต้องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียสตลอดเวลา ขณะที่การผลิตสมาร์ทซุป ใช้นวัตกรรมในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้ 12 เดือน ลดภาระในการเตรียมและจัดเก็บอาหารปั่นผสมของทางโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยและญาติที่จะหาซื้ออาหารประเภทนี้ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง โดยเริ่มวางจำหน่ายที่ร้านสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแห่งแรก และจุดขายโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล