ผู้ชายไทย ใครว่าเข้าใจยาก?

เรื่อง Dan @ Far East DDB

หลายๆ ท่านที่มีโอกาสได้อ่านหรือได้ยินเกี่ยวกับหนังสือ “ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ (Men are from Mars, Women are from Venus)” ของ ดร.จอห์น เกรย์ (Dr. John Gray) คงจะพอทราบหรือได้ยินบ้างเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ที่ผู้เขียนพยายามอธิบายถึงความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างผู้ชายและผู้หญิง โดยในท้ายที่สุดนั้นจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง มีความเข้าใจและค้นพบวิธีการหรือเคล็ดลับในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยความเข้าใจต่อกัน

สำหรับผู้ประกอบการและนักการตลาด รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ น่าจะเคยมีความคิดอยากเข้าใจในอีกมุมหนึ่งว่า แล้วในจำนวนประชากรผู้ชายที่เขาเปรียบเทียบว่ามาจากดาวอังคารนั้น มีความคิดความอ่านหรือทัศนคติในการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

นี่จึงเป็นที่มาของเนื้อหางานวิจัยชิ้นนี้ โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี สำรวจกลุ่มตัวอย่างเพศชายล้วนที่มีอายุระหว่าง 21 – 50 ปี จำนวนทั้งหมด 300 คน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยศึกษาผ่านทาง Insights Springboard ซึ่งเป็นเครื่องมือการศึกษาเบื้องลึกของผู้บริโภคที่สามารถทำให้เข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภคและสังคมแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้ง

ผู้ชายมองหา”ความมั่นคง”

ผู้ชายไม่ว่าวัยไหนก็ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและใฝ่ฝันถึง ”ความมั่นคงของชีวิต” โดยเฉพาะชาวดาวอังคารที่อยู่ในกลุ่มอายุ 21-30 ปี ต่างจากสมัยก่อน ที่ผู้ชายในวัยนี้ถูกมองว่าเป็นวัยเริ่มต้นทำงานเท่านั้น ส่วน ”ความมั่นคง” เป็นทัศนคติของผู้ชายที่อายุมากกว่านี้

พร้อมจ่ายเพิ่ม แลกคุณภาพ

เมื่อให้ผู้ชายหันกลับมามองและสำรวจตนเองดูบ้าง ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ ก็คือ กลุ่มนี้ “ยอมจ่ายเงินมากขึ้นสักเล็กน้อยเพื่อแลกกับคุณภาพที่ดีขึ้นของสินค้า/บริการ” ซึ่งนี่ก็คงเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า ชาวดาวอังคารสมัยนี้ก็ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพเหมือนกัน

ในเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับการเก็บออม ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้ว ชาวดาวอังคารเกือบ 70% จะบอกว่าชอบที่เก็บเงินมากกว่าการนำเงินไปลงทุน แต่ถ้ามาวิเคราะห์ดูตามกลุ่มอายุ จะพบว่า ชาวดาวอังคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มของการที่จะมีทัศนคติไปในทิศทางดังกล่าว มากกว่าพรรคพวกรุ่นน้องอย่างเห็นได้ชัด

ในทางกลับกัน ถ้าเป็นในเรื่องของการมองหากิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้น การศึกษาครั้งนี้ก็พบว่า ชาวดาวอังคารที่มีอายุ 21-30 ปี มีแนวโน้มของการที่จะมีทัศนคติไปในทิศทางดังกล่าว มากกว่าเพื่อนพ้องรุ่นพี่เช่นกัน

อยากรู้ไหม …เขาให้รางวัลกับตัวเองด้วยอะไร

นอกจากในแง่ของทัศนคติแล้ว ทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของที่ “เป็นการให้ความสุขกับตนเอง” ของผู้ชายนั้นพบว่า ในภาพรวมแล้ว สินค้าประเภทเสื้อผ้า รวมถึงการไปชมภาพยนตร์ และที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือ การไปทานอาหารนอกบ้านและการได้ไปท่องเที่ยวในประเทศ เป็นสิ่งที่ชาวดาวอังคารมักจะใช้จ่ายเป็นอันดับต้นๆ เพื่อเป็นการให้รางวัลกับตนเอง

แต่กระนั้น จากการนำผลวิจัยมาวิเคราะห์เพิ่มเติม ก็พบว่า ในกลุ่มชาวดาวอังคารก็ยังมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรม

สื่อสารกับชาวดาวอังคาร

นอกจากการให้รางวัลกับตัวเองแล้ว ถ้าคนกลุ่มนี้ต้องนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ ผลการสำรวจก็พบอีกว่า พวกเขาเหล่านี้จะดูทีวีเป็นประจำคนละ 4-5 ช่อง ซึ่งถ้าใครก็ตามที่มีความคิดว่าผู้ชายมักจะไม่ค่อยดูทีวี ก็อาจจะต้องหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
สถานีโทรทัศน์ที่ดูเป็นประจำ

“ชาวดาวอังคาร” ทั้งในแง่ทัศนคติ และพฤติกรรมในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด แต่ในยุคข้อมูลข่าวสาร และการได้รู้จักความต้องการของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำไปสู่การเดินกลยุทธ์ที่ให้บรรลุเป้าหมายได้

ดร.แดน – สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
somchat-insight@fareastddb.com