ที่มา ทรูปรับโครงสร้างองค์กร ดันลูกหม้อ นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

ค่ายทรู ถือเป็นอีกหนึ่งในค่ายโทรคมนาคม ที่ล่าสุดได้ปรับโครงสร้าง ตั้งผู้บริหารใหม่ นั่ง ”กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)” ขึ้นมาใหม่ พร้อมกับขยับ วิเชาวน์ รักษ์พงษ์ไพโรจน์ ขึ้นรองประธานคณะกรรมการบริหาร มีผล 1 มีนาคม 2562

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงาน Succession Plan ที่วางไว้ โดยได้แต่งตั้ง วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ขึ้นเป็น รองประธานคณะกรรมการบริหาร โดยจะยังคงสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รัฐกิจสัมพันธ์ และงานด้านการจัดซื้อ

พร้อมแต่งตั้ง ศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานสายปฏิบัติการ ขณะที่ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ยังคงดูแลงานบริหารงานด้านธุรกิจพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และทำให้กลุ่มทรูสามารถสร้างเสริมประสิทธิภาพทั้งด้านโครงข่ายและการให้บริการลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น   

สำหรับ ศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจะรับผิดชอบบริหารงานด้านปฏิบัติการ ครอบคลุมถึงระบบงานปฏิบัติการเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารกลุ่มพันธมิตรและผู้ให้บริการระหว่างประเทศ รวมทั้งดูแลหน่วยงานสนับสนุนองค์กร

นายศิริพจน์ ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมานานกว่า 27 ปี เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ ธุรกิจโมบายล์ และ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จด้านการทำการตลาด เจาะในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ.


อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง  

ทรูประกาศ Co President คนใหม่ ดันลูกหม้อ “ศิริพจน์” รับตำแหน่งใหญ่ ลุยงานขายทั่วประเทศ