“CRG” มื้ออาหาร 12,000 ล้าน ของ “Central Group”

จะว่าไป “Central Group” (กลุ่มเซ็นทรัลไม่ได้มีแค่ศูนย์การค้าให้เดินเท่านั้น แต่ยังได้เสิร์ฟอาหารผ่าน “CRG” (เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปมายาวนานกว่า 40 ปี 

ปี 2018 ที่ผ่านมามื้ออาหารของ “Central Group” มีรายได้รวม 12,003.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% หรือ 1,016.3 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายเดิมทุกสาขา 9.3% ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทำได้เพียง 3.4% และเข้ามาทดแทนยอดขายจากสาขาเดิมที่โต 0.1% แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่น้อย แต่ถือว่าทำได้ดีกว่าปีก่อนที่ติดลบไป 0.9%

“CRG” ให้เหตุผลที่ยอดขายจากสาขาเดิมปรับตัวดีขึ้น เป็นผลมาจากการดำเนินงานของแบรนด์ เคเอฟซี, โอโตยะ, เทนยะ, อานตี้ แอนส์ และ คัสสึยะ ที่มีการออกโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง, การทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น, การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเมนูที่หลากหลายมากขึ้น

มาดูกำไรกันบ้าง “CRG” มีกำไรขั้นต้นจำนวน 6,178.3 ล้านบาท หลังจากหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ เหลือกำไรสุทธิทั้งหมด 745.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.9 ล้านบาท หรือเติบโต 5.7%

คาดการณ์ในปี 2019 “CRG” ตั้งเป้าการเติบโตจากยอดขายเดิมประมาณ 3-4% ตรงนี้ถือว่าตั้งความหวังไว้สูงมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ทำได้ราว 0.1% เชื่อว่ามีปัจจัยบวกจากการเลือกตั้ง รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การจัดโปรโมชั่น และการโฆษณา จะเป็นส่วนหลักที่เข้ามาผลักดันรายได้

ด้านการขยายสาขา วางแผนไว้ทั้งหมด 80-90 สาขา คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 8 – 9% โดยการขยายนี้ยังไม่รวมแบรนด์ใหม่ๆ ที่มีแผนจะพัฒนาในปี 2019 ซึ่งปีทีผ่านมา “CRG” ได้เปิดฟอร์แมตของร้านอาหารใหม่ ชื่อฟู้ดเฮฟเว่น” (https://positioningmag.com/1177426) ซึ่งนำร้านอาหารในเครืออย่างน้อย 3 แบรนด์ มาเปิดรวมกันในที่เดียว เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ และเป็นการลดต้นทุนไปในตัวด้วยอย่างน้อย 30-40%.

“CRG” มื้ออาหาร 12,000 ล้าน

  • รายได้จากการขาย : ปี 2018 มูลค่า 11,899.0 ล้านบาท ปี 2017 มูลค่า 10,892.6 ล้านบาท เติบโต 9.2%
  • รายได้รวม (รวมรายได้อื่น) : ปี 2018 มูลค่า 12,003.9 ล้านบาท ปี 2017 มูลค่า 10,987.6 ล้านบาท เติบโต 9.2%
  • กำไรสุทธิ : ปี 2018 มูลค่า 745.2 ล้านบาท ปี 2017 มูลค่า 705.3 ล้านบาท เติบโต 9.2%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล 31 ธันวาคม 2018