จันทนา สุขุมานนท์ : The art of power

จันทนา สุขุมานนท์ รองประธานคณะผู้บริหาร (ลูกค้าสัมพันธ์) บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

The art of power โดย Thich Nhat Hanh

Chasing Daylight โดย Eugene O’kelly

Why? : ชอบอ่านหนังสือหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวเอง (Self Development) และการเปลี่ยนทัศนคติของตัวเราเอง แต่ไม่ว่าจะอ่านหนังสืออะไรก็ตาม ต้องนำมาสรุปให้ได้ว่าเราได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ และควรไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นนิสัย ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ได้อะไรจากการอ่านเลย

In brief : The art of power เป็นหนังสือของท่าน ติช นัท ฮันห์ บอกถึงแนวทางของการใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตาม เช่น ล้างจาน ก็ให้รู้ว่าเรากำลังล้างจานอยู่ และการทำทุกอย่างให้ช้าลงก็เพื่อจะมีสติอยู่กับตัว เพราะเมื่อมีสติ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เราก็จะทำได้ดี ไม่ผิด นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี

Chasing Daylight เป็นหนังสือบันทึกชีวิตจริงของผู้แต่ง คือ Eugene O’kelly ซึ่งรู้ว่าตัวเขาจะต้องเสียชีวิตจากโรคร้ายในอีก 4 เดือน แทนที่เขาจะจมอยู่กับความทุกข์ เขากลับเลือกที่จะบันทึกชีวิตที่เหลืออยู่ทุกวัน เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นว่า ชีวิตสั้นนักควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด และมีความสุขอยู่กับวันนี้ เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้ว