ช่อง 3 เตรียมปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ รับ “บี๋-อริยะ” นั่ง President ช่อง 3 มีผล 18 เม.ย.นี้

หลังจากคณกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (ช่อง 33) ช่อง 28 และช่อง 13 มีมติแต่งตั้ง “กรรมการใหม่” และปรับผังโครงสร้างองค์กร เดิมกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ล่าสุดขยับให้เร็วขึ้นมีผลหลังสงกรานต์ 18 เมษายนนี้

โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 “บีอีซี” ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติ “ร่นวัน” แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัทให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยมี 3 ตำแหน่งสำคัญ คือ

  1. ประชุม มาลีนนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (G-CEO)  เป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
  2. อัมพร มาลีนนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) เป็นตำแหน่ง  กรรมการบริหาร
  3. อริยะ พนมยงค์ เป็น กรรมการผู้อำนวยการ (President)

สำหรับ 1 ใน 3 ตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งในครั้งนี้ ก็คือ “อริยะ พนมยงค์” เดิมเป็น กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย โดยจะมานั่ง กรรมการผู้อำนวยการ  (President) บีอีซี เวิลด์ ในวันที่ 18  เมษายนนี้

เดิมการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ บีอีซีเวิลด์ ที่กำหนดให้มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นการกำหนดเบื้องต้น แต่หลังจากบี๋- อริยะ สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ บีอีซีเวิลด์ ได้เร็วขึ้น

สำหรับตำแหน่ง President ของบีอีซีเวิลด์ เป็นตำแหน่งใหม่ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ “อริยะ” เข้ามาดูแลการขับเคลื่อนองค์กรบีอีซีเวิลด์ทั้งหมด ในช่วงที่อุตสาหกรรมสื่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากTechnology Disruption

ภายหลังจาก บี๋-อริยะเข้ารับตำแหน่งแล้ว จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่อีกครั้ง โดย ”ตระกูลมาลีนนท์” จะลดบทบาทในการบริหารงานลง ส่งผลให้ ประชุม มาลีนนท์ ซึ่งเดิมอยู่ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (G-CEO) เปลี่ยนมารับตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร เพื่อดูนโยบายในภาพรวม เช่นเดียวกับ อัมพร มาลีนนท์ จากเดิม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ต้องดูงาน operation ประจำ จะมาเป็นตำแหน่ง  กรรมการบริหาร ดูนโยบายภาพรวมเช่นเดียวกัน

ส่วน Group C ซึ่งเป็นโครงสร้างเดิม ในยุคของประชุม มาลีนนท์ ที่เข้ามารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยได้มีการระดมมืออาชีพจากภายนอกเข้ามา 13 คน ในตำแหน่งต่างๆ แต่ช่วงหลังได้ทยอยลาออก คนลดลงเหลือเพียง 8 คน ยังเป็นที่จับตาว่า จะมีการเปลี่ยนไปในรูปแบบใด.


ข่าวเกี่ยวเนื่อง