อัพเดต! ไกด์ไลน์ “สื่อ” ออกอากาศ-โฆษณา ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม.ย.-พ.ค.นี้

สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) สรุปแนวทางการออกอากาศในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เดือนเมษายน-พฤษภาคม ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามแนวทางที่ กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการออกอากาศ

ช่วงถ่ายทอดสด “ห้ามโฆษณา”

 • วันที่มีการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6-18-19 เมษายน และวันที่ 2-3-4-5-6 พฤษภาคม 2562
 • วันที่ 4 พฤษภาคม “ก่อนเที่ยง” พระนาม ร.10  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หลังเที่ยง” พระนาม ร.10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • งดโฆษณาทุกชนิดในช่วงเวลาถ่ายทอดสดโดย “ทีวีพูล” (ทรท.)
 • สื่อทีวี “ห้ามแทรกหรือโฆษณา” ช่วงเวลาที่เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสด หรือการนำภาพรายการที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ รายการสารคดี หรือรายการพิเศษ หรือเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สื่อออนไลน์ “ห้าม” แบนเนอร์หรือโฆษณา อยู่บนหน้าจอเดียวกับคอนเทนต์ พระราชพิธีและห้ามมีสปอตโฆษณาคั่นหรือแทรกระหว่างคอนเทนต์

“ทีวีพูล” ถ่ายทอดสด

เดือนเมษายน

 • วันที่ 6 เมษายน ขั้นตอนการเตรียมพิธีทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำ 76 จังหวัด เวลา 11.52-12.38 น.
 • วันที่ 18 เมษายน เสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์ เวลา 17.00-20.00 น.
 • วันที่ 19 เมษายน เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ไปวัดพระแก้ว เวลา 7.30 น.

เดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 2 พฤษภาคม เสด็จบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 16.00-21.00 น.
 • วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏ เวลา 10.00 น. ถวายบังคมพระบรมอัฐิ เวลา 16.00-18.00 น.
 • วันที่ 4 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 10.00-12.00 น. มหาสมาคม เวลา 14.00-16.00 น. ถวายสักการะ เวลา 16.00-18.00 น. เฉลิมพระราชมณเฑียร เวลา 18.00-20.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ เวลา 9.00 น. เลียบพระนคร เวลา 16.00 น.
 • วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร เวลา 16.30 น.

แนวทางการออกอากาศในช่วง “เตรียม” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 1 พฤษภาคม

ในกลุ่มผู้ประกอบกิจการกโทรคมนาคม ผู้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์

เนื้อหา

 1. ขอความร่วมมือถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก เชื่อมโยงสัญญาณจากทีวีพูล สามารถออกอากาศซ้ำได้ แต่ “ห้าม” ปรับเปลี่ยนหรือตัดทอนเนื้อหาอาอากาศ และให้ออกอากาศข่าวยาวกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8-23 เมษายน
 2. หากมีการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นอกจากข้อ 1. ขอให้เชื่อมโยงสัญญาณจาก ทีวีพูล ทันที
 3. ควรเผยแพร่เนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 4. ขอความร่วมมือเปิดเพลงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลปัจจุบันหรือการขับร้องตามความเหมาะสม

องค์ประกอบฉาก

การแสดงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ปรากฏในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือของผู้ชม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการแสดงภาพตราสัญลักษณ์บนหน้าจอ เช่น ไม่ควรมีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฏร่วมกับตราสัญลักษณ์ หรือไม่ให้มีภาพที่อื่นใดบดบังตราสัญลักษณ์ เป็นต้น

แนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2-6 พฤษภาคม

เนื้อหา

 1. ขอความร่วมมือถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยเชื่อมโยงสัญญาณจาก ทีวีพูล
 2. ช่วงที่ไม่มีการถ่ายทอดสดสามารถเผยแพร่เนื้อหาได้ตามปกติ และหากมีการสร้างสรรค์เนื้อหารายการ ขอให้เนื้อหาการออกอากาศมีความเหมาะสมกับบรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3.เปิดเพลงเฉลิมพระเกียรติเป็นทำนองหรือมีการขับร้องตามความเหมาะสม

องค์ประกอบฉาก

 1. การแสดงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ปรากฏในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือของผู้ชม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการแสดงภาพตราสัญลักษณ์บนหน้าจอ เช่น ไม่ควรมีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฏร่วมกับตราสัญลักษณ์ หรือไม่ให้มีภาพที่อื่นใดบดบังตราสัญลักษณ์ เป็นต้น
 2. ภาพและโทนสีการออกอากาศ “ปกติ”

การโฆษณา

ช่วงเวลาที่เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสด หรือการนำภาพรายการที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือรายการสารคดี หรือรายการพิเศษ หรือเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ห้ามมีการแทรกหรือโฆษณา” แต่สามารถแสดง “ข้อความจงรักภักดีได้” โดยปรากฏพระฉายาลักษณ์และใช้ถ้อยคำที่มีความเหมาะสมต่อบรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ติดตามข้อมูล

 • ข้อมูลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ถูกต้องและนำไปใช้เผยแพร่ได้ โดยให้เครดิตและห้ามตัดต่อ ที่ www.phralan.in.th
 • การใช้ตราสัญลักษณ์ ภาพพระฉายาลักษณ์ ข้อความถวายพระพรและรูปภาพจากเว็บไซต์ www.prd.go.th

ข่าวเกี่ยวเนื่อง

ไกด์ไลน์ “คอนเทนต์-โฆษณา” สื่อออนไลน์ ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก