ตั้ง “สุภกิต เจียรวนนท์” ลูกชายคนโตเจ้าสัว “ธนินท์” นั่งกรรมการ CPF พร้อมจ่ายปันผล 0.65 บาท

นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นั้น 

ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/256 แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

โดยชิงชัย โลหะวัฒนะกุล อดิเรก ศรีประทักษ์ พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

แต่งตั้ง วินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการอิสระแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ สุภกิต เจียรวนนท์ เป็นกรรมการแทนนายมิน เธียรวร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

โดย สุภกิต นั้นเป็นบุตรชายคนโตของ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท CPF ซึ่งได้ประกาศขอลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ให้เหตุผลว่าติดภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562.


ข่าวเกี่ยวเนื่อง

• “เจ้าสัวธนินท์” แจ้งลาออกจากประธานกรรมการ CPF แจงมีภารกิจมากขึ้น