เผยแล้ว รายชื่อ Joint Venture 5 เอกชน ชิงดิวตี้ฟรี

หลังจากการท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท.ได้กำหนดให้ผู้ที่เข้าประมูลจัดหาเอกชนบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ (ดิวตี้ฟรีและประมูลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ จะต้องเผยรายชื่อผู้ร่วมทุน Joint Venture ที่จะร่วมประมูลกับ ทอท. ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ในช่วงเย็นวันนี้ (8 ..) นิตินัย สิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับรายชื่อ Joint Venture ของผู้เข้าประมูลในช่วงเย็นวันนี้

ในส่วนงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรภูมิ (DUTYFREE) มีทั้งหมด 5 รายดังนี้

1 บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

  • ไม่ยื่นรายชื่อ JV

2.บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด JV ประกอบด้วย

  • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
  • บริษัท ดีเอฟเอส เวนเจอร์ สิงคโปร์ จำกัด

3 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  • ไม่ยื่นรายชื่อ JV

4 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) JV ประกอบด้วย

  • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โฮเต็ล ล็อตเต้ จำกัด
  • บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด

5 บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) JV ประกอบด้วย

  • บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด
  • WDFG UK LIMITED

สำหรับ งานให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 4 ราย ดังนี้

1.บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด
2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
4 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
**** โดยไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นรายชื่อ JV