โลกคือการเดินทาง แต่การบินไทยกำไรลดวูบ งัด ”มนตรา” ฟื้นฟูเร่งด่วน บางกอกแอร์เวย์ส หมอเสริฐฉลุยตามคาด

นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่การบินไทยกลับมากำไร” อีกครั้ง ในไตรมาส 1 ปี 2562 ด้วยกำไรสุทธิ 465 ล้านบาท ลดลงถึง 83.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ทำกำไรสุทธิ 2,716 ล้านบาท

เนื่องจากไตรมาสนี้การบินไทยทำรายได้ลดลง มีรายได้รวม 49,791 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 3,675 ล้านบาท หรือ 6.9% สาเหตุมาจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง การแข่งขันที่รุนแรง และเงินบาทแข็งค่า

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มขึ้น 989 ล้านบาท 2% คือค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายการเปลี่ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์ ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่เพิ่ม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจำนวน 213 ล้านบาท

แต่ก็มีกำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นสายการบินนกแอร์ 273 ล้านบาท และกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1,366 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 465 ล้านบาท

ในไตรมาสแรกนี้มีเครื่องบินใช้งาน 103 ลำ ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว 1 ลำ อัตราใช้ประโยชน์ 12.5 ชั่วโมง สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 11.9 ชั่วโมง โดยการบินไทยและบริษัทย่อย มีปริมาณการผลิตผู้โดยสารลดลง 2.8% ปริมาณขนส่งผู้โดยสารลดลง 3.2% อัตราการบรรทุกผู้โดยสาร เฉลี่ย 80.3% ต่ำกว่าปีก่อนที่ทำได้ 80.6% มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 6.29 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.6%

แผนงานในปี 2562 ยังคงยึดตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ ปี 2561-2565 โดยจะมุ่งเน้นการหารายได้จากธุรกิจเสริม โครงการมนตราซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูการบินไทยแบบเร่งด่วน เช่น ขายเครื่องบินปลดระวาง หารายได้เพิ่ม เช่น ครัวการบินไทย ขายสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมการขายผ่านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายหุ้นในบริษัทร่วม ที่ไม่สนับสนุนธุรกิจหลัก ขายที่ดินและอาคารสำนักงานที่ไม่ใช้ประโยชน์เช่นขายอสังหาริมทรัพย์ที่ปีนัง

ทั้งนี้การบินไทยคาดว่าอุตสาหกรรมการบินโลกปี 2562 ยังคงเติบโต แต่การแข่งขันสูงมาก แต่อาจมีผลกระทบจากสงครามการค้า

บางกอกแอร์เวย์สกำไร 510 ล้านบาท

ภาพ : bangkokair.com

ทางด้านสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายได้รวม 7,789.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ 510.8 ล้านบาท มีจำนวนผู้โดยสารรวม 1.73 ล้านคน อัตราขนส่งผุ้โดยสารเฉลี่ย 74.6% สัดส่วนการขายบัตรโดยสารมาจาก ยุโรป 25% ไทย 23% เอเชีย 20%.