ทรูเฮอีกรอบ ชนะ 2 คดี ไม่ต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อให้ CAT-TOT


by Admin
04-06-2019 20:55:26

หลังจากเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง พิพากษา “ยกฟ้อง” คดี “ทีโอที” เรียกร้อง “ค่าเชื่อมโยง” โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) เพื่อเรียกร้องให้บริษัท กสทช. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายแบบเดิม จำนวนเงิน 59,628 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ทำให้ทรูไม่ต้องชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายให้กับ “ทีโอที” ตามที่ถูกยืนฟ้อง แต่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด ทีโอทีมีสิทธิ์อุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องดังกล่าว ภายใน 30 วัน

ล่าสุด คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูมูฟชนะคดี กรณีข้อพิพาทกับ กสท. โทรคมนาคม เรียกร้องให้ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน “ให้ครบถ้วน” จากการที่ทรูมูฟหักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge หรือ IC) จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. ในปีดำเนินการที่ 10 ถึงปีที่ 14 เป็นเงินจำนวนประมาณ 11,946.15 ล้านบาท

โดยวันนี้ (4 มิ.ย.) คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ทรูมูฟชนะคดี โดยยกคำเสนอข้อพิพาทของ กสท. เนื่องจากค่าใช้จ่าย IC เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายมิใช่รายได้ของทรูมูฟ และโดยผลของคำชี้ขาดทำให้ทรูมูฟไม่ต้องชำระเงินตามที่ กสท. เรียกร้องดังกล่าว.

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter