TRUE ตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ นั่งประธานกรรมการบริษัท แทนเจ้าสัวธนินท์

หลังจาก เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ในวัย 80 ปี ทยอยลาออกจากตำแหน่งใหญ่ ประธานกรรมการ ในหลายบริษัทในเครือ ทั้งซีพีเอฟ และซีพี ออล์ เจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีผลเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2562

โดยแต่งตั้ง สุภกิต เจียรวนนท์ นั่งเป็นประธานกรรมการแทน เหลือแต่ตำแหน่งใน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เท่านั้น

วันนี้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ สุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562

พร้อมแต่งตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562

นับเป็นการ ถอยจากการบริหาร ของเจ้าสัวธนินท์ โดยมีลูกชายทั้งสอง สุภกิต ลูกชายคนโต และศุภชัย ลูกชายคนที่ 3 ขึ้นรับตำแหน่งใหญ่แทนแบบครบถ้วนแล้ว.