น้ำดื่มสิงห์ ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา เปลี่ยนฉลากน้ำดื่ม 20 ล้านขวด ช่วยตามหาเด็กหาย รับ “วันแม่”

เป็นเรื่องที่น่าเคร้าใจว่าทุกปีจะมีเด็กที่หายไปจากอกของพ่อแม่ แม้ในแต่ละปีสามารถติดตามเด็กสูญหายได้สำเร็จกว่า 90% ขณะเดียวกันยังมีสถิติเด็กที่หายมายาวนานมากกว่า 5 ปี และยังหาไม่พบประมาณ 1%

กลายเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างน้ำดื่มสิงห์ และมูลนิธิกระจกเงาร่วมกันทำโครงการ น้ำดื่มสิงห์ คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” ผลิตน้ำดื่มสิงห์ฉลากพิเศษ (limited edition) เพื่อเป็นส่วนช่วยในการตามหาเด็กที่หายไปอย่างยาวนาน 5 คน รวมถึงทำให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาเด็กหายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้เด็กสูญหายทั้ง 5 คนที่ถูกเลือกให้มาอยู่บนฉลากน้ำดื่มสิงห์ถือเป็นกรณีที่ยากที่สุดของมูลนิธิกระจกเงา ที่ใช้เวลาติดตามมานานตั้งแต่ 6 ปีถึง 17 ปี ทั้งที่มีสื่อหลากหลายประเภทในการติดตามแล้ว แต่ยังไม่พบตัว ดังนั้นการใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากและใกล้ชิดกับผู้บริโภคโดยตรง จึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการเพิ่มโอกาสตามหาเด็กให้เจอ

ภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของแนวความคิดนี้เปิดเผยว่า ปัญหาเด็กหายเป็นอีกปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ผมเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ที่เป็นพ่อแม่ของน้องๆ ที่หายไปว่าทุกข์ทรมานขนาดไหน ทุกครั้งที่ผมได้ยินเรื่องนี้ผมถามตัวเองว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง วันหนึ่งผมพบว่าเราน่าจะใช้ฉลากน้ำดื่มสิงห์เป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่ช่วยในการติดตามได้และได้ติดต่อไปยังมูลนิธิกระจกเงาทันที เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน จนสำเร็จเป็นโครงการ ‘คืนดวงใจให้แม่ return heart to home’ ในวันนี้

นอกเหนือจากทำฉลากพิเศษบนบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มสิงห์ ยังได้จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของครอบครัว “น้องเท็น” หรือเด็กชายชัยภาส ด่านเกื้อกูล ที่หายไปตั้งแต่อายุ 11 ปี จนปัจจุบันอายุ 24 ปี เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกด้วย เป็นการผสานสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงใช้สื่อทุกช่องทางของบริษัทฯ ทั้งระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานและบริษัทในเครือกว่า 50 บริษัท รวมถึงพลังของตัวแทนจำหน่ายซึ่งกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มี เช่น สื่อ Digital Signage สื่อ LED สื่อ Cable ท้องถิ่น และป้าย Banner เป็นต้น ซึ่งสื่อต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาเด็กหาย อีกทั้งยังทำให้มีการระมัดระวัง และป้องกันปัญหาเด็กหายได้อีกทางหนึ่งด้วย 

สำหรับสถิติเด็กอายุระหว่าง 0 – 18 ปี ที่หายไป (ข้อมูลจากมูลนิธิกระจกเงา) มีดังนี้ ปี 2559 จำนวน 418 คน พบแล้ว 387 คน (92.58 %) ปี 2560 จำนวน 403 คน พบแล้ว 365 คน (90%) ปี 2561 จำนวน 309 คน พบแล้ว 265 คน (85.76%) ปี 2562 (สถิติ ณ เดือน กรกฎาคม) จำนวน 153 คนพบแล้ว 124 คน (81.06%)

น้ำดื่มสิงห์จัดพิมพ์ฉลากเด็กหายบนขวดน้ำดื่มสิงห์ขนาด 750 มิลลิลิตร (มล.) และ 600 มล. เนื่องจากเป็นขนาดที่ผู้บริโภคนิยมดื่มเป็นจำนวนมากและพกพาสะดวก โดยเบื้องต้นจะผลิตกว่า 20 ล้านขวด ครอบคลุมช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งร้านค้าทั่วไป (Traditional Trade) ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวจะจำหน่ายตลอดทั้งเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน