ต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจ “โอสถสภา” ทุ่ม 25.5 ล้าน ถือหุ้น 51% ของบริษัททำธุรกิจ “เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ”

การทำสินค้ามาจำหน่ายแม้จะทำออกมาดีแค่ไหน แต่ถ้าช่องทางการจำหน่ายไม่ครอบคลุมพฤติกรรมของบริโภคก็เท่านั้น ข้อนี้นั้นโอสถสภารู้เป็นอย่างดี ล่าสุดจึงเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ นับเป็นอีกหนึ่งดีลที่เข้ามาต่อจิ๊กซอว์ของการทำธุรกิจ

โอสถสภาได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ได้ให้บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอเปอร์เรชั่น จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าอื่นๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) จากบริษัท ฟูจิ ฟูรุกาว่า อี แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นข้างต้นมีการตกลงขายหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 51% ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,500,000 บาท

ทั้งนี้โอสถสภาได้ระบุในเอกสารอย่างชัดเจนว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ