Porpeanglife.com

ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงค่าแรงถูก หนทางออกที่คนไทยมักจะยกขึ้นมาพูดเสมอคือ”ความพอเพียง”
กลุ่มคนโฆษณาซึ่งเป็นกลไกสำคัญและมีอิทธิต่อความคิดของผู้บริโภค ได้รวมตัวกันเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการชีวิตพอเพียง ซึ่งมีเว็บไซต์อย่าง http://www.porpeanglife.com/
มาเป็นสื่อแกนกลางในการทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตพอเพียงให้เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของผู้กำกับและครีเอทีฟโฆษณาชั้นนำ 8 คน 8 เรื่องประกอบด้วย

1. Happy Workplace กำกับโดย วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง จาก Film Factory

2. นมแม่ กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง จาก Film Factory

3. ผักปลอดสารพิษ กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง จาก Film Factory

4. ยุทธการพอเพียง กำกับโดย อารยะ สุริหาร (โจอี้) จาก ต้องตา Film ในเครือ Phenomena ควบคุมการกำกับโดย ธนญชัย ศรศรีวิชัย

5. เกษตรประณีต กำกับโดย รอง ศรลัมพ์ จาก ต้องตา Film ในเครือ Phenomena ควบคุมการกำกับโดย ธนญชัย ศรศรีวิชัย

6. ชุมชนเป็นสุข กำกับโดย สุรพงษ์ เพลินแสง จาก ต้องตา Film ในเครือ Phenomena ควบคุมการกำกับโดย ธนญชัย ศรศรีวิชัย

7. ออกกำลังกาย กำกับโดย ชาญชัย ชวานนท์ Goodboyz

8. สมุนไพรไทย กำกับโดย สุธน เพ็ชรสุวรรณ จาก Mum Film

ทุกเรื่องได้เล่าถึงแนวความคิดที่แตกต่างหลากหลายแต่อยู่บนวิถีเดียวกันคือความอยู่รอดแบบพอเพียง ทำให้ไม่เพียงแต่จะลบทัศนคติเดิมที่มักจะมองว่าความพอเพียง
คือการหยุดความเจริญก้าวหน้า ความเชย แต่กลับสร้างแรงจูงใจให้ได้กลับมามองย้อนและทดลองนำแนวคิดจากโฆษณาที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะเย้ายวนชวนให้ไปประยุกต์ใช้จริง

เมื่อมีสาระและบันเทิงขนาดนี้ positioning ขอเชิญท่านคลิกเลือกชมทั้งโฆษณาและภาพเบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปของแต่ละแนวคิดของโฆษณาทั้งแปดชิ้นอย่าได้รีรอ