พม่าเตรียมใช้ E-Ticket จ่ายค่ารถโดยสารประจำทางในย่างกุ้งในสิ้นปีนี้แล้ว

Photo : AsiaStarmar

ระบบรถโดยสารย่างกุ้ง (YBS) ของพม่าจะเริ่มดำเนินการใช้งานระบบชำระค่าโดยสารผ่านบัตรแทนเครื่องชำระค่าโดยสารด้วยเงินสดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารภายในสิ้นปีนี้

บริษัท Asia Starmar Transport Intelligent ที่เป็นผู้ชนะประมูลได้รับสัมปทานดำเนินการโครงการนี้ จะเริ่มทดลองให้บริการในเดือน พ.ย. หรือเดือน ธ.ค. ทันทีที่อุปกรณ์ของระบบซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาถึงย่างกุ้ง ซึ่งรถโดยสารมากกว่า 1,500 คัน จะได้รับการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ในระยะแรก

การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้ระบบการคมนาคมขนส่งของเมืองดียิ่งขึ้น ลดปัญหาการจราจรแออัด ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นได้เริ่มนำระบบบริการรถโดยสารย่างกุ้งแบบใหม่มาปรับใช้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เคยมีรถโดยสารมากกว่า 300 สาย ได้ปรับลดลงเหลือเพียง 70 สาย เพื่อแก้ปัญหารถติด

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีรถโดยสารมากกว่า 5,000 คัน วิ่งให้บริการในเส้นทางต่างๆ มากกว่า 100 สาย ภายใต้ระบบ YBS ที่ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 2 ล้านคนต่อวัน ขณะเดียวกัน สำนักงานขนส่งทางบกเขตย่างกุ้งยังได้ยกเลิกการจดทะเบียนรถขนส่งสาธารณะที่ล้าสมัยกว่า 2,000 คัน และห้ามรถเหล่านั้นวิ่งในนครย่างกุ้งเพื่อความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Source