เอาจริง! จีนประกาศ “เคอร์ฟิว” ห้ามเยาวชนเล่นเกมหลัง 4 ทุ่ม จำกัดเวลาวันละ 90 นาที

รัฐบาลจีนประกาศห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมระหว่างเวลา 4 ทุ่ม – 8 โมงเช้าในวันธรรมดา เป็นการป้องกันภาวะเด็กติดเกม

ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศเจ้าของตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของมูลค่าเกมของทั้งโลก ในปีที่แล้วสามารถสร้างรายได้กว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 110,000 ล้านบาท แต่ก็ยังต้องออกมาตรการเพื่อป้องกันเยาวชนของชาติติดเกมในอนาคต

มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางการจีนบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนหมกมุ่นอยู่กับเกมจนทำให้เสียการเรียนและไม่มีเวลาให้กับครอบครัว

นอกจากนี้ เยาวชนยังสามารถเล่นเกมได้ไม่เกินวันละ 90 นาทีในวันธรรมดา และสามารถเล่นเกมได้ในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น

รัฐบาลจีนยังกำหนดไม่ให้เยาวชนจีนอายุต่ำกว่า 16 ปีเติมเงินในเกมต่อเดือนมากกว่า 200 หยวน หรือราว 1,000 บาท ส่วนเยาวชนอายุ 16 – 18 ปีจำกัดเพดานไม่เกิน 400 หยวน หรือราว 2,000 บาทต่อเดือน

Source