10 อันดับบริษัทยอดนิยม : อันดับ 3 สสส.

“สสส.” หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นชื่อที่คนทั่วไปคุ้นเคย ผ่านกิจกรรมที่รณรงค์เกี่ยวกับการไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่ลดพุง จนถึงการออกกำลังกาย เป็นหน่วยงานที่ออกสื่ออย่างต่อเนื่อง ทั้งทีวีซี สิ่งพิมพ์ และอีเวนต์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี แม้จะไม่ใช่ สสส.ผลิตเอง แต่ก็เลือกเอเยนซี่ได้ถูกเวลาอย่าง Jeh United ที่มีเจ้าของเป็นนักโฆษณาชื่อดัง เจ๊จูดี้-จุรีพร ไทยดำรงค์ ที่ สสส.เลือกด้วยจุดเด่นที่เจ๊จูดี้ไม่รับลูกค้าที่ สสส.รณรงค์ห้ามดื่ม สูบทุกแบรนด์

จุดวิเคราะห์ความนิยคม

สสส. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนเอ็นจีโอในแง่ของการทำเพื่อสังคมในด้านเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่รัฐตั้งขึ้น แต่ไม่ได้ทำงานแบบราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่จากภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และเหล้า จำนวน 2% หรือเฉลี่ยปีหนึ่งมีรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท (ในปี 2553-2555)

เป็นหน่วยงานที่ทำเพื่อสังคมที่คนรุ่นใหม่สนใจ เพราะรูปแบบไม่ใช่แค่การเดินม็อบ ประท้วง ยื่นหนังสือต่อต้าน แต่ได้ใช้วิชาการด้านการตลาดเข้ามาเต็มที่ โดยเฉพาะการแคมเปญ และทีวีซีต่างๆ ทำให้ทั้งผลงานและชื่อของ สสส.ปรากฏออกมาเด่นชัด

เกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะร่วมงาน สสส. นอกจากความรู้ความสามารถที่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ แล้ว ทัศนคติที่สำคัญคือการทำเพื่อสังคม ต้องเด่นชัด รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัว ที่ต้องไม่ขัดแย้งกับงานที่ทำอยู่ด้วย ดังนั้นในใบสมัครจะถูกถามในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และความเกี่ยวพันทางการเมือง เช่น ผู้สมัครเคยดำรงตำแหน่งใดๆ ในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สสส. หรือไม่ ผู้สมัครมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับการสร้างเสริมสุขภาพหรือไม่ เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดยาเสพติด ปัจจุบันผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองหรือมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือไม่

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. ในฐานะผู้จัดการคนใหม่ล่าสุด บอกว่า สสส.กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างองค์กร และภารกิจ โดยจะ Integrate แคมเปญต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ของ สสส.ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อสามารถผลักดันแผนการรณรงค์ต่าง ๆ ได้ง่าย ในปี 2553 สสส.จึงกำลังเพิ่มบุคลากรอีกประมาณ 10 คน จากช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มบุคลากร โดยเน้นคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ กล้าคิดการทำ โดยพาะกลุ่มคน Gen Y เพื่อผสมผสานกับบุคคลากรเดิมของ สสส. เพราะงานด้านสังคมนั้นยากกว่างานของเอกชนที่ไม่ใช่แค่ขายสินค้าเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
สสส. มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน มีออฟฟิศอยู่ที่อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แหล่งออฟฟิศกลุ่มคนทำงาน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามเป้า ใกล้โรงพยาบาลพญาไท 2 ซอยอารีย์ ลาวิลล่า

Profile
ชื่อองค์กร : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
วันก่อตั้ง : ปี 2544
สินทรัพย์รวม 3,459 ล้านบาท
รายได้ 2,797 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย 2,914 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก คือเงินอุดหนุนโครงการ 2,759 ล้านบาท, ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบุคลากร 46 ล้านบาท
แคมเปญหลัก ในปี 2552 ที่มี TVC จำนวน 15 แคมเปญ