ทอท.อนุมัติ​ “King Power” ต่อสัมปทาน “ดิวตี้ฟรี” ดอนเมืองยาวไปอีก 10 ปี

บอร์ด ทอท. มีมติอนุมัตให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการฯ ในสนามบินดอนเมืองเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน เสนอจ่ายขั้นต่ำ 1,500​ ล้านบาท/ปี เป็นผู้เสนอรายเดียว

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

โดยให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการฯ เป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2576 โดยคิงเพาเวอร์ฯ ได้เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรก เป็นจำนวนเงินกว่า 1,500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายได้ที่ ทอท.คาดการณ์ว่าจะได้รับในปีสุดท้าย และสูงกว่าราคาที่ ทอท.คาดหวังไว้

โดย ทอท.คาดว่าจะลงนามในสัญญากับบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ภายในเดือนมกราคม 2563
ทั้งนี้ ทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร สนามบินดอนเมือง ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 8 พ.ย. 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร รวมทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ซึ่ง ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

โดยคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.ได้เห็นชอบผลการคัดเลือก ให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562

ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มคิงเพาเวอร์ เป็นผู้รับสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 (ระหว่างประเทศ) พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. จ่ายผลตอบแทน ทอท.เดือนละ 63 ล้านบาท หรือปีละ 756 ล้านบาท สัญญา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2565

Source