วิกฤตประชากรญี่ปุ่น : จำนวนเด็กเกิดใหม่ปีนี้ ต่ำสุดในรอบ120 ปี เเต่งงานน้อย-หย่าร้างเพิ่ม

Photo : Shutterstock

เด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นปีนี้ ลดจำนวนลงต่ำกว่า 900,000 คน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาในรอบ 120 ปี

กระทรวงสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ทารกเกิดใหม่ของญี่ปุ่นในปี 2019 อยู่ที่ประมาณ 864,000 คน
ลดลง 54,000 จากปีที่แล้ว ขณะที่จำนวนประชากรที่เสียชีวิตในปี 2019 อยู่ที่ 1,376,000 คน

ทำให้เกิดส่วนต่างของทารกเกิดใหม่และผู้เสียชีวิตถึง 512,000 คน ซึ่งเป็นช่วงห่างที่กว้างที่สุด นับจากการเก็บสถิติมาตั้งเเต่ปี 1899

อัตราการเกิดที่ลดลงจนน่ากังวลเช่นนี้ สร้างเเรงกดดันด้านสวัสดิการมากขี้น เนื่องจากการใช้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุจำนวนมากในประเทศ อาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

ที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นพยายามอย่างหนักที่จะเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์ (Fertility Rate) ให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1.8 ภายในสิ้นปี 2025 โดยออกมาตรการสนับสนุนการเลี้ยงเด็กและการจ้างงานคนรุ่นใหม่ เพื่อจูงใจให้ประชาชนมีบุตรกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราการเจริญพันธุ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยการให้กำเนิดบุตรต่อประชากรของผู้หญิงในญี่ปุ่น เมื่อปรับตามรายอายุและหมวดอายุของสตรีแล้ว ยังอยู่ที่ 1.42 ในปี 2018

ข้อมูลของกระทรวงยังระบุอีกว่า จำนวนคู่รักที่แต่งงานใหม่ในปี 2019 ลดลงกว่า 3,000 คู่ เเละต่ำกว่า 583,000 คู่
เป็นครั้งแรกนับตั้งเเต่หลังสงครามโลก ขณะเดียวกันคู่แต่งงานที่มีการหย่าร้างในปี 2019 ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 คู่ โดยอยู่ที่ 210,000 คู่

หากมองในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อัตราการเกิดในญี่ปุ่นลดลงกว่า 30% โดยในปี 1991 มีทารกเกิดใหม่ในญี่ปุ่นอยู่ระดับ 1,247,000 คน ขณะที่นับตั้งเเต่ปี 2018 ที่ผ่านมาจำนวนการเกิดของทารกลดลงเฉลี่ยราว 28,000 คนต่อปี

ประกอบกับอีกปัจจัยคือ ญี่ปุ่นมีประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุตั้งแต่ 25-39 ปี ลดลงต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. พบว่า ประชากรหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 30 ปี มีอยู่จำนวน 6.83 ล้านคน ขณะที่ประชากรหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 20 ปี อยู่ที่ 5.77 ล้านคน

ประชากรในญี่ปุ่นเริ่มลดจำนวนลงเป็นครั้งแรกในตั้งแต่ปี 2005 โดยที่อัตราการเสียชีวิตของประชาชนแซงหน้าอัตราการเกิด แม้ว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแต่อัตราการลดลงของประชากรยังคงมีแนวโน้มดำเนินต่อไปเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2007

 

ที่มา :
Kyodo : Japan sees record low number of babies born in 2019
Japantimes : Babies born in Japan to drop below 900,000 in 2019 for first time