เปิดผลประกอบการ “โออิชิ กรุ๊ป” ปี 62 ฟาด 13,000 ล้าน จ่ายปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์!


by ratirita
27-12-2019 12:45:25
“โออิชิ กรุ๊ป” เปิดผลประกอบการรอบปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562) โดยมียอดรายได้รวม 13,631 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,229 ล้านบาท

อาหารโตก้าวกระโดด 52.4%

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ว่า

บริษัทมีรายได้รวม 13,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็น
  • ธุรกิจเครื่องดื่ม 6,501 ล้านบาท เติบโต 8.6%
  • ธุรกิจอาหาร 7,130 ล้านบาท เติบโต 7.9%
  • กำไรสุทธิรวมของบริษัท 1,229 ล้านบาท เติบโต 21.9%
  • กำไรจากธุรกิจเครื่องดื่ม 869 ล้านบาท เติบโต 12.6%
  • กำไรจากธุรกิจอาหาร 360 ล้านบาท เติบโต 52.4%

ยืนหนึ่งตลาดชาพร้อมดื่ม

ภาพรวมธุรกิจเครื่องดื่ม มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่มในช่วงปีงบประมาณ 2562 มีการเติบโต 2.2% (ข้อมูล : บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62) ขณะที่รายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มเติบโตมากกว่าการเติบโตของตลาดชาพร้อมดื่มโดยรวม จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 44.6% รวมถึงมีสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศที่ 15% ทั้งนี้

ในส่วนธุรกิจอาหารก็เติบโตทั้งรายได้และกำไร โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม รวมทั้งมีการเน้นประสิทธิภาพของการจัดการร้าน ในปีที่ผ่านมาร้านอาหารมีสาขาเพิ่มขึ้นสุทธิ 14 สาขา โดยส่วนมากเป็นสาขาของร้านชาบูชิ ร้านคาคาชิ และร้านโออิชิ อีทเทอเรียม ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสาขาร้านอาหารรวม 266 สาขา

จ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์

จากผลปรักอบการที่มีการเติบโตทั้งรายได้ และกำไร ทำให้โออิชิเตรียมจ่ายเงินปันผลในช่วงต้นปี 2563 ตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในอัตราหุ้นละ 4 บาท ซึ่งนับเป็นการจ่ายปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของทางบริษัท

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter