ป้องกันไวรัส! “ไปรษณีย์ไทย” ฆ่าเชื้อเครื่องขนพัสดุจากจีน งดบริการส่งพัสดุไปหูเป่ยบางประเภท

ไปรษณีย์ไทยออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ประสานต้นทางไปรษณีย์จีนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งพัสดุออก ส่วนฝั่งไทยประสานสายการบินฉีดยาฆ่าเชื้อเครื่องบินขนส่งพัสดุจากจีนทุกลำ ด้านการส่งพัสดุขาออกจากไทย ขอระงับการส่งพัสดุแบบ Courrier Post (พัสดุขนส่งโดย DHL) และ Logispost World (พัสดุน้ำหนัก 20 กิโลกรัมขึ้นไป) ไปยังเมืองอู่ฮั่นและเมืองในมณฑลหูเป่ยเป็นการชั่วคราว   

“กาหลง ทรัพย์สอาด” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงมาตรการด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

ในส่วนของ ไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศที่มีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประสานกับการไปรษณีย์จีนเพื่อวางแนวทางป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส ทางไปรษณีย์จีน มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และถุงไปรษณีย์ที่ส่งออกไปยังปลายทางต่างประเทศ

ส่วนสายการบินที่ทำการลำเลียงสิ่งของมายังประเทศไทยได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องผู้โดยสารและห้องบรรทุกสัมภาระสินค้าบนอากาศยาน รวมไปถึงถุงไปรษณีย์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรักษาความสะอาดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคตลอดการทำงานอีกด้วย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย แจ้งขอระงับการให้บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post) ซึ่งเป็นบริการนำส่งร่วมกับ DHL และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ (Logispost World) สำหรับนำส่งพัสดุขนาดใหญ่น้ำหนัก 20-200 กิโลกรัม ไปยังปลายทางเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) และเมืองอื่น ๆ ในมณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงสามารถฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้ตามปกติ เช่น การฝากส่งสิ่งของแบบ EMS World, ลงทะเบียน หรือ ธรรมดา แต่อาจเกิดความล่าช้าในการนำจ่าย และอาจไม่มีการลงนามรับสิ่งของสำหรับบริการที่ต้องมีหลักฐานในการนำจ่าย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th