KBank ขยายความคุ้มครองประกันชีวิต COVID-19 จาก 30 วัน เป็น 90 วัน

ธนาคารกสิกรไทย ขยายความคุ้มครองประกันชีวิต COVID-19 ให้ลูกค้า K PLUS เพิ่มจาก 30 วัน เป็น 90 วัน ฟรี! ให้ลูกค้าคลายกังวลจากประกาศยกระดับเป็นโรคติดต่ออันตราย

โดยลูกค้า K PLUS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี ผ่าน LINE KBank Live ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2563 ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ จะได้รับการขยายความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงิน
1.    คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 1,000  บาท
2.    คุ้มครองการเสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 100,000 บาท
3.    ค่าชดเชยรายวัน ในฐานะผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน15 วัน 1,000 บาท/วัน
·    ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน·    ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

·    ระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน (วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง เวลา 00.01 น. จากวันที่ได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

 

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์

1) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวน) ได้ที่ https://kbank.co/LINEfriend

2) กรอกข้อมูลส่วนตัว

3) รับ OTP เพื่อยืนยันตัวตน

4) รับข้อความเพื่อยืนยันได้รับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live

5) ลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์แล้ว กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไปจนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://kbank.co/3ciZWWn

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รับประกันชีวิต โดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต