“เมเจอร์” ประกาศปิดโรงหนังทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วน SF ปิดสาขาในกรุงเทพฯ กันไวรัส COVID-19

Photo : Shutterstock
ค่ายโรงภาพยนตร์ต่างประกาศปิดให้บริการชั่วคราว หลังมติครม.สรุปว่าให้ปิดสถานบันเทิง และสถานที่บางแห่งชั่วคราว 14 วัน

โดยที่ทางเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ได้ประกาศปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ส่วนอีกค่าย SF Cinema ได้ประกาศปิดสาขาเฉพาะในกรุงเทพ และปริมณฑลทั้งหมด 22 สาขาเท่านั้น ในสาขาต่างจังหวัดยังเปิดให้บริการปกติ

เมเจอร์เองเพิ่งออกมาตรการที่เป็นการปรับตัวของโรงหนังในการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการเว้นการนั่งแบบแถวเว้นแถว เว้นที่นั่ง 2 ที่ จำกัดที่นั่ง 50 ที่/โรงไปเมื่อคืน