“บิ๊กซี” ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนร้านอาหารปรับเป็นรูปแบบซื้อกลับบ้าน

Photo : Shutterstock
บิ๊กซี ประกาศเปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา ส่วนร้านอาหารได้ปรับเป็นแบบกล่องกลับบ้าน (take away) ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทางบิ๊กซีได้ส่งประกาศชี้แจงดังนี้

ตามที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 โดยให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 12 เม.ย. 63 รวมระยะเวลา 22 วัน ในส่วนของร้านอาหารยังเปิดตามปกติ เพียงแต่ขอให้ปรับรูปแบบเป็นแบบกล่องกลับบ้าน (take away) และซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายยา เปิดตามปกติ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศเปิดตามปกติ

ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบิ๊กซีได้เตรียมมาตรการและการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า และท่านผู้ประกอบการ ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 บิ๊กซี ยังคงห่วงใยลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

ด้วยการติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging camera) ในสาขาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก สำนักงานใหญ่ และคลังสินค้าในเครือ รวมถึงดำเนินมาตรการรักษาความสะอาดต่างๆ ภายในห้างอย่างเคร่งครัดควบคู่กัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ คู่ค้า และพนักงาน อย่างเต็มที่

บริษัทฯ ขอยืนยันในความมุ่งมั่นในดำเนินการป้องกันและควบคุม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานในทุกสาขาทั่วประเทศ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย