“สิงห์” เขย่าผังองค์กร ตั้ง “สันติ ภิรมย์ภักดี” ประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายกลุ่มบุญรอดฯ

คณะกรรมการบริษัทบุญรอดฯ มีมติแต่งตั้ง “สันติ ภิรมย์ภักดี” ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ

โดยการปรังผังองค์กรครั้งนี้ “วุฒา ภิรมย์ภักดี” ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม โดยให้การปรับตำแหน่งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

สำหรับตำแหน่งที่มีการแต่งตั้ง คือ

 • สันติ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลนโยบายบริหาร ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ

 • จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากเดิมตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทำให้โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นดังนี้

 • นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
 • นายปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
 • นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
 • นายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร
 • นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการ
 • นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
 • นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

สำหรับในส่วนของผู้บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
 • นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร