“ยูนิลีเวอร์” ผนึก “ยูนิเซฟ” บริจาคเจลล้างมือ สบู่ 150,000 ชิ้น แก่เด็กด้อยโอกาสทั่วไทย

Photo : Shutterstock
ยูนิลีเวอร์ จับมือกับองค์กรยูนิเซฟ บริจาคสบู่ และเจลแอลกอฮอล์กว่า 150,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย เช่น เด็กที่ใช้ชีวิตบนท้องถนน เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างมือ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ และเจลล้างมือ เพื่อใช้ต่อสู้กับโรคระบาดไวรัส COVID-19 ยังมีกลุ่มเด็กๆ ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนสินค้าเหล่านี้

ยูนิลีเวอร์จึงร่วมมือกับยูนิเซฟในการร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างมือให้แก่เด็กๆ ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ประกอบไปด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 30,000 หลอด และสบู่ 120,000 ก้อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือโรคระบาดครั้งใหญ่นี้ของยูนิเซฟประเทศไทย

โดยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ได้แก่ เด็กที่ใช้ชีวิตบนท้องถนน เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่อาศัยอยุ่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด สถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ/และสถานพัฒนาและฟื้นฟูภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆ

ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลายแสนคน และมีผู้เสียชีวิตอีกหลายหมื่นคนทั่วโลก ประเทศไทยเอง ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหลายร้อยคนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วัน การระบาดใหญ่ครั้งนี้ยังทำให้ภาคธุรกิจในแต่ละประเทศต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยากจน และเปราะบางที่สุด

โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า

“ผลิตภัณฑ์ของเราจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปกป้องคนไทยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพราะฉะนั้นพวกเราจึงร่วมมือกับ ยูนิเซฟ เพื่อให้เด็กที่ขาดแคลนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเร่งด่วน การบริจาคครั้งนี้ เป็นการบริจาครอบแรกในประเทศไทย โดยจะมีแผนความช่วยเหลือต่อเนื่องอีกเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 และยังเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของบริษัทยูนิลีเวอร์ สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษ ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะบริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท เพื่อร่วมต่อสู้การระบาดของไวรัสนี้”

เมื่อสัปดาห์ก่อน ยูนิเซฟได้ประกาศระดมทุนจำนวน 651.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 21,200 ล้านบาท) เพื่อรับมือกับ COVID-19 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศที่ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดส่งเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงเรียนและสถานพยาบาล เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมบริการคุ้มครองเด็ก การเยียวยาจิตใจ และจัดการเรียนทางไกลให้แก่เด็กทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เปราะบางที่สุด