“ไต้หวัน” เปิดมาตรการซื้อหน้ากากอนามัยใหม่ ให้ซื้อได้คนละ 9 แผ่นทุกๆ 14 วัน

Photo : Shutterstock
อาร์ทีไอ สื่อไต้หวันรายงานว่ากองบัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.นี้เป็นต้นไป จะปรับเปลี่ยนมาตรการจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบใช้บัตรประกันสุขภาพยืนยันตน

ไต้หวันมีการจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนได้อย่างดี ไม่มีขาดตลาด หาซื้อได้ในราคาปกติ ไม่มีการโก่งราคา หรือกักตุนหน้ากากกัน

แต่เดิมนั้นประชาชนสามารถซื้อหน้ากากอนามัยขนาดผู้ใหญ่ได้ครั้งละ 3 แผ่น ทุกๆ 7 วัน ทางการไต้หวันได้ปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น “ซื้อได้ครั้งละ 9 แผ่นทุกๆ 14 วัน”

ส่วนหน้ากากอนามัยขนาดของเด็ก จากเดิมครั้งละ 5 แผ่น ทุกๆ 7 วัน เพิ่มขึ้นเป็น “ครั้งละ 10 แผ่น ทุกๆ 14 วัน” เท่ากับซื้อ 1 ครั้งจะมีหน้ากากอนามัยพอใช้ไปตลอด 2 สัปดาห์ ไม่ต้องไปต่อแถวเข้าคิวซื้ออยู่บ่อยๆ และยังยกเลิกกฎการจำกัดให้ซื้อหน้ากากอนามัยแบ่งตามเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเลขคู่ และเลขคี่ เป็น “สามารถซื้อวันไหนก็ได้”

นายเฉินสือจง (陳時中) รมว.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อ ระบุว่า เนื่องจากรูปทรงใบหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในอนาคตจะขยายขอบเขตการจำหน่ายหน้ากากอนามัยชนิดอื่น ไม่ใช่มีแต่เฉพาะหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคลอีกด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีผู้นี้ยังประกาศว่า จะเปิดโอกาสให้ประชาชนในไต้หวันสามารถส่งหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศให้ญาติทุก 2 เดือน ครั้งละ 30 แผ่น โดยผู้รับพัสดุปลายทางจะต้องเป็นคนในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ปู่ย่าตายาย และพี่น้องร่วมสายโลหิตเท่านั้น ผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากรอย่างง่าย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่ง

Source