อุทธรณ์เยียวยา 5,000 บาท ผ่านออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ต้องไปประท้วงที่ก.การคลัง

ตามที่มีกระแสข่าวว่าจะมีคนนัดรวมตัวกันมาที่กระทรวงการคลัง (ศูนย์อาหาร) วันที่ 14 เม.ย. เวลา 8.00 น. เพื่อขออุทธรณ์รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้น

กระทรวงการคลังขอแจ้งว่า ผู้ที่ต้องการอุทธรณ์ไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลังเพราะ ระบบ “เราไม่ทิ้งกัน” จะมีการเพิ่มปุ่มเพื่อ “อุทธรณ์” ในสัปดาห์หน้า โดยขอแนะนำให้ทำการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบ online จะถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

ระหว่างนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอให้ติดต่อ call center ของธนาคารกรุงไทย 021111144 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ call center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 022739020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

นอกจากนี้ เพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของศูนย์ covid แห่งชาติที่ไม่ให้คนมารวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันจำนวนมาก ถึงแม้จะมีการป้องกันโดยการสวมแมสก์ก็ตาม เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ได้