Open House – Open City

การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในหลายสิบปีที่ผ่านมาของกรุงลอนดอน ทำให้อาคารสำนักงานทันสมัย หน้าตาคล้ายยานอวกาศ ผลุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด ล้วนแต่ถูกออกแบบโดยสุดยอดฝีมือจากสถาปนิกระดับโลก
การผสมผสานความเก่าแก่ของตัวเมือง กับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีของอาคารเหล่านี้ เป็นที่มาของการจัดโปรแกรม “Open House London” อีกหนึ่งรายการโปรโมตเมืองที่จัดให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักลงทุน ได้สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งสถานที่สำคัญที่โดยทั่วไปประชาชนไม่มีโอกาสเข้าถึง ในปีนี้จัดให้บุคคลภายนอกเข้าชมได้ในวันหยุดเสาร์– อาทิตย์ที่ 18-19 กันยายน 2010 โดยจะมีทีมงานฝ่ายอาคารและผู้ออกแบบ ร่วมนำเสนอผลงานและคำอธิบายให้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แนวความคิดนี้ ได้ถูกนำไปใช้ในเมืองชั้นนำในประเทศต่างๆ เช่น Open House New York และ Open House Dublin ซึ่งในปีนี้ London Open House นำเสนอภาพความแตกต่างของบริบท สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรอบที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาคารนั้นๆ ล้วนทำให้เราเข้าใจว่า สถาปัตยกรรมสามารถกำหนดสิ่งแวดล้อมของเมือง และชีวิตคนเราได้มากน้อยเพียงใด กิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เห็นตัวอย่างในการลงทุนเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผลกระทบที่อาจเกิดจากการออกแบบในเชิงสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกวันนี้