สนมั้ย? “กินข้าวในเรือนกระจก” ร้านอาหารแนวใหม่สู้ COVID-19 ในอัมสเตอร์ดัม

หลังจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีมาตรการควบคุมโรคระบาดเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยงดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ปิดสถานที่บางแห่ง รวมถึงร้านอาหารต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบด้วย

จากสถานการณ์เหล่านี้ ร้านอาหารจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยร้านอาหารที่ชื่อว่า “Mediamatic ETEN” ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร “Mediamatic” ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านศิลปะ เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ โดยร้านอาหารแห่งนี้มีแนวคิดใหม่ที่จะเปิดให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการในร้าน โดยเป็นการนั่งกินข้าวในเรือนกระจกส่วนตัว

เรือนกระจกส่วนตัวนี้ถูกตั้งชื่อว่า “Serres Séparées” เป็นเรือนกระจกส่วนตัวที่สามารถนั่งได้ 2 ที่นั่ง สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้โดยรอบ สามารถชมความสวยงามริมแม่น้ำ แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการ Social Distancing ของเนเธอร์แลนด์ ที่จะต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร โดยเรือนกระจกนี้จะทำให้สามารถเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้าแต่ละโต๊ะ และระหว่างลูกค้ากับพนักงานได้

แนวคิดการกินอาหารในเรือนกระจกของร้านนี้ เพิ่งได้รับการทดสอบไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่จะเปิดบริการจริงในราวปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอการได้รับอนุญาตจากภาครัฐให้เปิดบริการร้านอาหารและพื้นที่ศิลปะอีกครั้ง โดยตอนนี้มีการเปิดจองที่นั่งล่วงหน้า และมีการจองที่นั่งจนเต็มไปแล้วถึงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งหากร้านยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ หรือจะต้องถูกยกเลิกด้วยสาเหตุจากสภาพอากาศ ทางร้านจะคืนเงินให้ลูกค้าที่จองล่วงหน้าแล้วเต็มจำนวน

สำหรับการกินอาหารในเรือนกระจกส่วนตัวนี้ เปิดบริการในช่วงเวลา 18.00-20.30 น. และ 20.30-23.00 น. โดยจะเสิร์ฟอาหารแบบ 4 คอร์ส จากเมนูอาหารแพลนต์เบส (อาหารที่ปรุงจากพืช อาทิ ผัก ผลไม้ ธัญพืช และโปรตีนจากพืช) ในโรงเรือน 1 หลัง สามารถนั่งได้ 2 ที่นั่ง แต่ยังสามารถเสริมได้อีก 1 ที่นั่ง โดยในระยะแรกนี้หากเปิดบริการได้จะมีโรงเรือนแบบ 2 ที่นั่งเท่านั้น แต่ในระยะต่อไปมีแนวคิดจะเปิดโรงเรือนขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับรองรับลูกค้ากลุ่มใหญ่

Source