ปิดดีล! “ซีพี ออลล์” ได้สิทธิแฟรนไชส์ เปิดร้าน 7-Eleven ในกัมพูชา 30 ปี

ซีพี ออลล์ปิดดีลทำสัญญาแฟรนไชส์เปิดร้าน 7-Eleven ในกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว อายุสัญญา 30 ปี อาจต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง รอบละ 20 ปี

เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเจรจาทําความตกลงเพื่อการเข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลักสําหรับลงทุนจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศเพื่อนบ้านให้ทราบไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดย Albuera International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%) ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก สำหรับดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชากับ 7-Eleven, Inc. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7- Eleven ในประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 30 ปี และคู่สัญญาอาจตกลงต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆละ 20 ปี

ทั้งนี้ CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจร้าน 7-Eleven ตามสัญญาแฟรนไชส์หลักในกัมพูชา มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000 เหรียญสหรัฐ