“คลัง” ขายหุ้นการบินไทยให้กองทุนวายุภักษ์แล้ว ถือหุ้นเหลือ 47.86% สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

คลังขายหุ้นการบินไทยให้กองทุนวายุภักษ์ 3.17% รวมมูลค่า 278 ล้านบาท คาด การบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 24 พ.ค.

รายงานข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ 22 พ.ค. 2563 กระทรวงการคลังได้ขายหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ให้กองทุนวายุภักษ์แล้วจำนวน 69 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.03 บาท รวมมูลค่าประมาณ 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.17% โดยเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ

การซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัทการบินไทยจาก 51.03% เหลือ 47.86% ส่งผลให้บริษัทการบินไทยสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที

กระทรวงการคลังได้แจ้งการขายหุ้นให้บริษัทการบินไทย กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับทราบแล้ว แต่เรื่องการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นหน้าที่ของบริษัทการบินไทยจะเป็นผู้แจ้ง ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.นี้

Source