“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” กางมาตรการพร้อมเปิดโรงหนัง นั่งแถวเว้นแถว มีฉากกั้นทุก 4 ที่นั่ง

หลังประกาศคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3 มีการอนุญาตให้กลุ่มธุรกิจโรงหนังเปิดให้บริการได้ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป”  พร้อมเปิดให้บริการ 1 มิถุนายนนี้ กาง 5 มาตรการหลัก เพื่อรับกับวิถีชีวิตใหม่ของคนไทย 

5 มาตรการ รับ New Nomal

มาตรการ New Normal ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป หลังคลายล็อกดาวน์ ก่อนหน้าที่จะมีการล็อกดาวน์ ได้มีมาตรการจำกัดคนเข้าไปแล้วรอบหนึ่ง

1. Screening การคัดกรองอย่างเข้มงวด

 • ตรวจวัดอุณหภูมิ ลูกค้า พนักงาน และร้านค้าผู้ให้บริการทุกคน ก่อนเข้าพื้นที่ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 37.5◦C ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการ
 • พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย, Face Shield และสวมใส่ถุงมือในจุดให้บริการใกล้ชิดลูกค้าตลอดเวลา
 • บริการจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับลูกค้า เพื่อให้สวมใส่ทุกคน

2. Social Distancing การเว้นระยะห่างลดความเสี่ยง

 • กำหนดการเว้นระยะห่าง Social Distancing ตั้งแต่การเข้าแถวรอคิวทุกจุดที่เข้าใช้บริการในระยะห่าง 1 เมตร บันไดเลื่อน เว้น 3 ขั้น ลิฟต์โดยสารให้ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 4 คน และหันหน้าเข้าผนัง
 • มี Counter Shield กั้นแยกส่วนพื้นที่ระหว่างพนักงานให้บริการและลูกค้าทุกจุดเคาน์เตอร์บริการ
 • ให้บริการจำหน่ายตั๋วที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket แบบตู้เว้นตู้
 • กำหนดระยะห่าง 1 เมตรสำหรับพื้นที่นั่งรอของลูกค้าก่อนเข้าชมภาพยนตร์
 • ภายในโรงภาพยนตร์มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ทุก 2 ที่นั่ง ในแถวเดียวกัน และแถวเว้นแถว โดยจัดนั่งระหว่างระหว่างแถวแบบสลับฟันปลา
 • เพิ่มมาตรการพิเศษด้วยฉากกั้นระหว่างที่นั่งภายในโรงภาพยนตร์ทุก 4 ที่นั่ง

3. Cleaning การทำความสะอาดทุกจุดพื้นที่

 • เช็ดทำความสะอาดทุกเคาน์เตอร์บริการ อาทิ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket, เสาคิวไลน์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 1 ชั่วโมง, เคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น ทุก 30 นาที และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดให้บริการ
 • มีเจลแอลกอฮอล์บริการทุกเคาน์เตอร์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • เช็ดทำความสะอาดเก้าอี้โซฟาที่นั่งรอของลูกค้าและภายในเลาจน์รับรอง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดให้บริการ
 • อบโอโซนภายในห้องเครื่องระบบปรับอากาศ AHU ก่อนเปิดให้บริการ และหลังการปิดให้บริการทุกวัน รวมทั้ง ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศหลังปิดให้บริการทุกวัน
 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องระบบระบายอากาศก่อนเปิดให้บริการ และหลังการปิดให้บริการทุกวัน
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในโรงภาพยนตร์ อาทิ มือจับประตู ราวบันได เก้าอี้ พนักพิง ที่พักแขน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกรอบก่อนให้บริการ

 • อบโอโซนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงภาพยนตร์ทุกโรงก่อนเปิดให้บริการ และหลังจบการฉายภาพยนตร์ในแต่ละรอบ รวมทั้งหลังปิดให้บริการทุกวัน
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในโรงภาพยนตร์ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อระบบแสง UVC หลังการปิดให้บริการทุกวัน
 • ทำความสะอาด หมอน ผ้าห่ม รองเท้าสลิปเปอร์ สำหรับโรงภาพยนตร์ VIP ทุกครั้งหลังการใช้งาน พร้อมอบฆ่าเชื้อและบรรจุในถุงเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้า
 • โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก Kids Cinema ทำความสะอาด เครื่องเล่น บ่อบอล ล้างลูกบอลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังจบรอบฉายแต่ละรอบ
 • ทำความสะอาดเครื่องเล่นต่าง ๆ หน้าโรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก Kids Cinema ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 1 ชั่วโมง และฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดให้บริการ และหลังปิดให้บริการทุกวัน
 • บริการเจลแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าเมื่อออกจากโรงภาพยนตร์หลังชมภาพยนตร์จบ
 • ทำความสะอาดห้องน้ำทุกวันก่อนเปิดให้บริการและหลังปิดให้บริการ
 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องน้ำทุก 2 ชั่วโมง
 • ภายในห้องน้ำให้บริการสบู่เหลวล้างมือและกระดาษเช็ดมืออย่างเพียงพอ ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ อาทิ กระจก ราวจับประตูห้องน้ำ ที่กดชักโครก

4. Cashless ลดการสัมผัส

 • ส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ Cashless และช่องทาง E-Payment แทนการใช้เงินสดในทุกจุดบริการ
 • แนะนำการเข้าสู่โรงภาพยนตร์ด้วยระบบสแกน QR Code ที่จุดทางเข้าโรงภาพยนตร์

5. Tracking ติดตามและตรวจสอบได้

 • มีการเช็กอิน-เช็กเอาต์ เพื่อสะดวกในการติดตาม
 • มีการติดตามข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงานย้อนหลัง 14 วันก่อนเปิดบริการ และทุกวันก่อนเริ่มงาน
 • มีการลงบันทึกตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน
 • กำหนดจุดพนักงานเข้า-ออกในการปฏิบัติงานเส้นทางเดียว
 • จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ถึงวิธีการป้องกันและปฏิบัติให้พนักงานเข้าใจและรับทราบเพื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง