บอร์ด “การบินไทย” ประกาศไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไป

บอร์ดการบินไทยประชุมนัดแรกหลังยื่นศาลล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ประกาศไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่ มิ.ย. เพื่อช่วยเหลือองค์กร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ ครั้งพิเศษ โดยมี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทั้ง 3 คน ได้แก่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

โดยในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมใจช่วยเหลือองค์กรโดยไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมใจลดค่าตอบแทนรายเดือนลง 50% ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และครอบครัวไม่ได้รับสิทธิบัตรโดยสารฟรี และสิทธิประโยชน์ใดๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการประชุมจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในปี 2557 ให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

Source