ฮ่องกงเฮ! รัฐบาลแจกคนละ 40,000 บาท เยียวยา COVID-19 เริ่มกรกฎาคมนี้

(Photo by Zhang Wei/China News Service via Getty Images)
รัฐบาลฮ่องกงพร้อมแจกเงินให้ประชาชนคนละ 10,000 เหรียญฮ่องกง หรือราว 40,000 บาท โดยงวดแรกจะถึงมือประชาชนในต้นเดือนก.ค.นี้ รัฐบาลหวังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายโดยเฉพาะภาคอาหารและเครื่องดื่ม

รัฐมนตรีว่าการคลังแห่งฮ่องกง พอล ชาน แถลงว่า ผู้อาศัยที่พำนักถาวรในดินแดนสามารถยื่นสิทธิรับเงินช่วยเหลือนี้ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.นี้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2021 โดยเงินงวดแรกจะถึงมือประชาชนในวันที่ 8 ก.ค.นี้

สืบเนื่องจากการแถลงงบประมาณเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีคลัง ชาน ได้ประกาศมาตรการช่วยเยียวยาปัญหาเศรษฐกิจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยจัดสรรงบประมาณ 71,000 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 288,591 ล้านบาท เพื่อแจกเงินให้แก่ประชาชนถึง 7 ล้านคน รายละ 10,000 เหรียญฮ่องกง

ชานกล่าวว่า การแจกเงินแก่ประชาชนครั้งนี้มีเป้าหมายกระตุ้นการใช้จ่ายโดยเฉพาะในภาคอาหาร และเครื่องดื่ม

Source