มีอะไรในดัชมิลล์

Event : เยี่ยมชมโรงงาน ดัชมิลล์
สถานที่ : โรงงานดัชมิลล์ จังหวัด นครสวรรค์
จำนวนคน : สื่อมวลชน 80 คน

ดัชมิลล์เปิดโรงงานพาสื่อเยี่ยมชมโรงงานต้านกระแสเมลามีนที่กำลังสร้างความหวาดผวาให้ผู้บริโภคนมอย่างหนัก

มีอะไรในดัชมิลล์ from Positioning Magazine on Vimeo.